ABRIL 2017 – APLICACIÓ DE LA CPR ALS CABLES ELÈCTRICS


aplicación de la cpr a los cables eléctricos

La Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial ha publicat amb data 3 d’abril del 2017 la “Nota aclaratòria sobre l’aplicació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Real Decreto 842/2002) del Reglament Delegat 2016/364, que estableix les possibles classes de reacció al foc dels cables elèctrics”.

Aquest document modifica, respecte a la comercialització de cables a partir de l’1 de Juliol del 2017, el criteri que el Ministeri havia establert i mantingut a les seves versions anteriors.

El criteri que redueix la pressió als distribuïdors i instal·ladors per eliminar del seu estoc els productes no CPR abans de l’1 de Juliol, mantenen aquesta obligació per als fabricants.

ELS FABRICANTS: només podràn posar al mercat els cables elèctrics amb el marcatge CE, complint la classe exigida segons el tipus d’instal·lació.

DISTRIBUÏDORS I INSTAL·LADORS: Aquells cables que s’hagin comercialitzat abans d’aquestes dates i estiguin emmagatzemats per distribuïdors i instal·ladors podràn ser utilitzats fins a esgotar les seves existències. Els distribuïdors no podran adquirir productes que no compleixin la normativa CPR a partir de l’1 de Juliol.

Reiterem el compromís de Top Cable amb els seus distribuïdors i amb la nova normativa CPR. Top Cable ha estat el primer fabricant europeu en tenir les principals gammes de cables lliures d’halògens certificats segons CPR, i ha estat, al mateix temps, el primer fabricant a posar-les en estoc a disposició dels seus distribuïdors.

 

Posts relacionats


CPR compliant | Top Cable

COMPTE ENRERE PER A LA OBLIGATORIETAT DE LA CPR

Com identificar si els cables compleixen (o no) amb la Nova Normativa CPR

CPR_CAT_1

Descarrega’t el dossier informatiu sobre la CPR Construction Product Regulation