Techo fotovoltaico - energía verde

14 January, 2015

Adaptant una instal·lació elèctrica

Juan Carlos, el nostre electricista blogger (àlies “juganett”), va atendre a un client que necessitava un augment de potència en la instal·lació elèctrica del seu habitatge. En acudir al domicili, va poder veure que les instal·lacions no estaven preparades per a aquest augment de potència.

“Es tracta d’unes instal·lacions amb més de 35 anys, les caixes d’empalme estaven plenes de connexions fetes per retorciment, aïllades amb l’esparadrap de tota la vida. El circuit principal es componia d’una fase en gris de 4mm2 un neutre en gris de 2,5mm2 i un conductor de protecció en gris de 1,5mm2, tot això protegit per un magnetotèrmic de 20A.

juganet3

Aquest circuit anava derivant de caixa en caixa, repartint a totes les preses de corrent i els punts de llum.

Amb la derivació individual, tres quarts del mateix, anava a una caixa d’empalme al vestíbul de la planta, empalmant la fase amb una altra d’un altre color que, empalmant de planta en planta, arribava fins a la centralització de comptadors. El neutre empalmava en aquesta planta al costat de tots dels neutres de la resta dels habitatges, arribant fins a la centralització amb un únic neutre de 6mm2 tipus RV-K.

No vull pensar que passaria si en una de les plantes més properes a la centralització algú deixés anar el neutre.

MANS A L’OBRA: MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ

juganet1

El primer que he fet és instal·lar una cadena de la manera més endreçada i discreta que he pogut per portar els nous circuits. Com es tracta d’una instal·lació en la qual no hi ha cuina elèctrica, més que fer una “instal·lació tipus” del reglament del 73, m’he adaptat al que hi ha, realitzant un circuit per a les preses de 16A de cuina i banys, que havien estat reformades fa poc i que tenien cablejat actual, un circuit per el termo i una petita rentadora, un per als dos aparells d’aire condicionat que, sumats, consumien uns 14 ampers i un per a l’enllumenat de la zona reformada, ajuntant l’existent que he deixat per a l’enllumenat de la zona antiga de l’habitatge.

juganet2

Després de passar els nous circuits he obert totes les caixes d’empalme, refent els antics empalmaments fets amb esparadrap.

No entenc que la persona que reformés la cuina i els banys no sanegés les caixes d’empalme en què va connectar. També va deixar solts els nous conductors de protecció, ja que pel que sembla desconeixia que aquest fi gris realitzava aquesta funció.

Un cop l’interior sanejat, vam canviar la derivació individual. En haver-se canviat la centralització de comptadors, no vem haver de fer cap modificació en la mateixa, més que portar-li la presa de terra general a l’embarrat, ja que fins ara els habitatges la prenien dels registres de planta.

juganet4

Un cop acabada la remodelació només ha quedat el tràmit del certin i l’augment de potència.

T’has trobat alguna vegada amb una situació similar?