Techo fotovoltaico - energía verde

3 September, 2023

Assaig per a cables XLPE: Hot Set Test

Un dels assajos més important en el procés de producció d’un cable elèctric de Polietilè Reticulat (XLPE) és l’assaig d’allargament en calent, també anomenat Hot Set Test.

Per garantir la fiabilitat dels cables elèctrics

El seu objectiu és verificar la qualitat i garantir la fiabilitat dels cables elèctrics a través de tota la vida útil del cable.

Assaig basat en la normativa IEC 60811.507

Aquest assaig, basat en la norma IEC 60811-507, s’utilitza per comprovar el reticulat o vulcanitzat de materials termoestables. La temperatura d’assaig, la durada, la força aplicada i els allargaments màxims permesos són els que indica la norma corresponent.

Elements per realitzar l’assaig

Els elements necessaris per realitzar l’assaig són: 1 Estufa de laboratori, un peu de rei, un compàs comparador, Balança, Mordasses i peses, rellotge, màquina d’allisar, i les eines adequades.

Es pren una mostra de dues o més provetes extretes de l’aïllament o coberta del cable a assajar. Les provetes seran tubulars o halterio. Es marca els 20 mm centrals de la proveta halterio i se li col · loca la mordassa superior. A l’extrem inferior se li aplica el pes prescrit per exercir la força de tracció definida per al material.

Hot_set_test_02

Un cop l’estufa arriba a la temperatura d’assaig, se suspenen les provetes amb el pes, a l’interior de la mateixa durant el temps prescrit. (en el cas del XLPE són 15 minuts a 200 º C). (Fig. 1)

Passat aquest temps es mesura la distància entre els traços per calcular l’allargament. (Fig. 2). Pel XLPE es prescriu un allargament màxim sota càrrega del 175%.

A continuació es talla la proveta arran de la mordassa per suprimir la força de tracció i es deixa reposar durant 5 minuts a l’interior de l’estufa. Es treu la proveta de l’estufa i s’espera a que es refredi a temperatura ambient (5 a 10 minuts.). Passat aquest temps, es torna a mesurar la distància entre els traços, en fred i sense pes. (FIG. 3) Pel XLPE, l’allargament màxim és del 15%.

Compleix amb la norma

Acabat l’assaig, s’introdueixen les dades a l’ordinador: cable, secció, pes aplicat, longitud inicial i allargaments en fred i en calent en percentatge respecte de la longitud inicial, així com la signatura de la persona que ha realitzat l’assaig, per un millor seguiment del procés.

100% de fiabilitat

El material, en aquest cas, ha complert les especificacions de qualitat requerides per la norma, i està llest per a continuar amb el procés productiu de cable elèctric amb un 100% de fiabilitat.