Assaigs de cables elèctrics a baixes temperatures


Els assaigs de cables elèctrics en entorns extremadament freds pretenen verificar que el seu disseny i l’elecció de materials han de ser adequades per a una instal · lació que pugui assolir temperatures de fins a -40 º C, anomenades “de grau àrtic”.

ensayosfrio1

Poques coses poden afectar tant a un cable com el treball en un entorn de fred extrem. El disseny del cable i la selecció dels materials usats s’ha de fer amb especial cura. Amb el fred, les característiques del cable es veuen afectades des del primer moment. AMB EL FRED ES PRODUEIXEN AGRESSIONS MECÀNIQUES AL CABLE En realitat, la temperatura baixa afavoreix la funcionalitat elèctrica de qualsevol cable, per la seva millora en la conductivitat dels conductors (menor resistència) i la major dissipació de l’escalfament pel consum aplicat.

 ensayosfrio3

El perill no està en la possible baixa temperatura, sinó que està associat amb possibles agressions de tipus mecànic com ara: impacte, doblat, torsió, pressió, vibració, etc. Per això, a Top Cable els nostres dissenys de cables per clima àrtic només utilitzen els millors polímers, termoplàstics o termoestables.

berlin winter

ASSAIGS DE FRED SEGONS NORMES INTERNACIONALS Els assaigs al fred, encara que poden ser adaptats a situacions i temperatures diferents, solen estar especificats a les normes internacionals en els següents tipus: Allargament mínim al trencament del material, a la temperatura d’assaig prescrita (pe -40 º C). Se solen demanar valors mínims de 30%. Doblegat del cable sobre un mandrí de diàmetre proporcional al cable, a la temperatura d’assaig prescrita (pe -40 º C). Es demana que no apareguin esquerdes a la superfície del cable. Sotmetre el cable a un impacte d’un martell a una alçada determinada i amb un pes proporcional al tipus o la mida del cable i la temperatura d’assaig prescrita (pe -40 º C). Es demana que el cable no ha d’haver estat danyat per la presència d’esquerdes a la zona assajada. La validació dels assaigs es fa normalment per duplicat o per triplicat. Les normes aplicades més comuns són: UNE, IEC, HD, BS, UL, CSA, etc

ensayosfrio2

ELS ASSAIGS DE CABLES FINS -50ºC ES REALITZEN A TOP CABLE Les instal · lacions de Top Cable estan totalment equipades amb la tecnologia necessària per a realitzar assajos fins a -50ºC, tant sobre materials com sobre cables acabats.

ensayosfrio4

En els assaigs es defineixen i caracteritzen tots els aspectes particulars de l’operatòria a seguir, per anul · lar o minimitzar les possibles incerteses del mètode indicat. Has instal · lat cables elèctrics en entorns de fred extrem? Quines dificultats t’has trobat?

         

Leave a Reply

Your email address will not be published.