AVANTATGES de tenir un habitatge domotitzat


La domòtica, a més de gestionar les nostres despeses, proporcionem seguretat i millorar l’eficiència energètica, millora la nostra qualitat de vida domèstica.

Ventajas de tener una vivienda domotizada

Mitjançant la domòtica podem programar diverses accions que ens aportin seguretat i confort,
com ara la simulació de presència, el control del reg al jardí o establir condicions ambientals segons les diverses estacions de l’any.
GESTOR DE CONSUM EFICIENT
Una instal·lació domòtica es pot veure amortitzada ràpidament en instal·lar un gestor de consum eficient, per regular el consum dels diversos dispositius elèctrics, o fins i tot detectar possibles avaries a través d’un consum anòmal.

Ventajas de tener una vivienda domotizada ELEMENTS MOTORITZATS Diàriament realitzem infinitat de tasques domèstiques repetitives, que poden ser substituïdes per una programació domòtica motoritzada: per exemple, el moviment de persianes i cortines, la regulació de la il·luminació interior i exterior, etcètera. GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL Finalment, és important destacar els avantatges de la qualitat ambiental gràcies a la domòtica, establint les condicions ambientals de confort (temperatura, humitat relative) i vigilant els nivells de diòxid de carboni, entre d’altres aspectes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *