Idiomes

Enrere

Techo fotovoltaico - energía verde

6 September, 2017

Avantatges dels cables de goma respecte als de PVC

Els cables de goma (tipus H07RN-F) destaquen per la seva  extraordinària flexibilitat i resistència als efectes del clima, amb prestacions superiors als cables de XLPE (Tipus RV-K). Per aquest motiu el REBT prescriu el seu ús en determinades aplicacions.

Avantatges dels cables de goma respecte als de PVC

 De forma resumida, els cables de goma tipus Xtrem H07RN-F són cables flexibles per serveis mòbils de 450/750V, amb aïllament de goma i coberta de policloroprè (no utilitzem el terme neoprè, ja que és una marca comercial).

Abans de veure les característiques dels cables amb coberta de goma, ens ajudarà a comprendre millor els seus avantatges entendre quina és la composició d’un cable tipus H07RN-F:

H = conforme a una norma harmonitzada

07 = tensió assignada Uo/U, en aquest caso 450/750V

R = aïllament del conductor de goma natural o goma d’estirè-butadiè

N = coberta de policloroprè,

F = Flexible classe 5 segons UNE 21022, de diversos filferros fins per serveis mòbils

Per comparació amb un cable funcionalment equivalent, veiem que les diferències estan en l’aïllament i especialment en la coberta.

CABLES FLEXIBLES I RESISTENTS

 Els cables de goma (tipus Xtrem H07RN-F) destaquen per la seva extraordinària flexió i capacitat de torsió, amb prestacions superiors als cables de XLPE (tipus Powerflex RV-K).

El material del qual està fabricat la coberta, policloroprè, és una família de cautxús sintètics amb bona estabilitat química, que manté la flexibilitat en un rang ampli de temperatures, amb alta resistència a la degradació a causa del sol, l’ozó i el clima, proporcionant per tant una bona resistència a l’envelliment, certa resistència a solvents i agents químics i una excel·lent resistència als danys causats per la flexió i la torsió.

Aquestes són les claus de les diferències dels anomenats “cables de goma” respecte als cables equivalents de 450/750V amb cobertes de PVC o lliures d’halògens tipus AS.

EFECTES DEL PAS DEL TEMPS I EL CLIMA EN CABLES DE PVC

Amb el pas del temps la coberta d’un cable de goma es comporta millor a l’efecte de la radiació solar i de les variacions climàtiques fred-calor-fred, evitant la presència d’esquerdes en la seva superfície, que es poden anar profunditzant amb el pas del temps.

L’esquerdament de les cobertes pot provocar que els conductors quedin a l’aire i prosseguir l’efecte de degradació, quedant el coure del conductor vist, amb la possibilitat d’un contacto directe o indirecte i el conseqüent risc d’electrocució per a una persona.

Si el cable ha d’estar sotmès a moviments de flexió i torsió, l’efecte de les esquerdes o esquarterament de la coberta s’augmenta, arribant fins a l’aïllament dels conductors i, si l’aïllament dels conductors ha cedit, provocant també un curtcircuit pel contacte dels dos conductors.

Per les seves característiques, un cable de goma no presenta aquest problema. L’altre gran avantatge dels cables amb coberta de goma davant a cobertes “més convencionals” és el seu grau de flexibilitat i resistència a la torsió.

PRESCRIPCIÓ D’ÚS

A causa d’aquestes característiques especials de protecció davant l’efecte del clima i a l’extrema flexibilitat, el REBT prescriu el seu ús en:

ALTRES NECESSITATS ESPECIALS

a) Foc

Per aquelles instal·lacions que a més d’aquestes necessitats hagin de ser de tipus AS, existeixen els cables de goma amb les propietats que exigeix el REBT respecte al foc. La seva denominació és Toxfree Xtrem H07ZZ-F.

b) Tensions superiores

Per a tensions superiors, Top Cable disposa dels cables Xtrem DN-F 0,6/1 kV, de prestacions semblants.

CPR COMPLIANT

Evidentment, els cables de goma han de complir amb la certificació CPR, en el cas del Xtrem H07RN-F la clasificació és ECA

Avantatges dels cables de goma respecte als de PVC

Més informació en https://www.topcable.com/ca/cables-de-baixa-tensio/cables-de-goma/xtrem-h07rn-f/