CABLE DE GOMA XTREM H07RN-F, el cable per a serveis mòbils


El cable Xtrem H07RN-F, fabricat per Top Cable, ha estat construït segons les normes de referència HD 22.4 i UNEIX 21027-4, amb conductors de coure electrolític flexible classe 5 o 6 segons EN60228, aïllament de goma etilè-propilè (tipus EI4) i coberta de goma (EM2) d’alta resistència a l’abrasió.

CABLE-FLEXIBLE-DE-GOMA-3

Es fabrica en versió unipolar i multi conductor. Encara que també existeixen cables de PVC aptes per a servei mòbil, la flexibilitat i tenacitat dels materials elastòmers que s’utilitzen en els aïllaments i coberta del Xtrem H07RN-F són superiors.

A més, la forta coberta exterior (dissenyada amb espessors generosos) permet l’ús

d’aquests cables en condicions d’extrema duresa. D’aquí el seu apel·latiu de cable “Xtrem”.

CABLE-FLEXIBLE-DE-GOMA-7

PRESCRIPCIONS D’AQUEST CABLE INDICADES EN EL REBT.
El REBT (Reglament electrotècnic de Baixa Tensió) prescriu aquest tipus de cables per a les instal·lacions provisionals d’obra, en màquines d’elevació i transport a l’aire lliure, i en general s’indica per a totes aquelles aplicacions de servei mòbil amb fortes sol·licitacions mecàniques.

CABLE-FLEXIBLE-DE-GOMA-2

CABLE ESPECIALMENT INDICAT PER A AEROGENERADORS.
Aquesta extraordinària flexibilitat i resistència fan al cable Xtrem H07RN-F ideal per a la seva utilització en instal·lacions d’aerogeneradors, també coneguts com a “molins de vent”.

Tant la part fixa de la instal·lació -la que correspon a la cistella i a la torre- com la flexible -a la zona de torsió- es beneficien d’un cable d’excel·lents prestacions tècniques.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

Aquest cable ha estat fabricat usant polímers millorats respecte a les especificacions de norma, la qual cosa ho converteix en un cable altament polivalent, amb una temperatura i tensió de servei superiors als indicats en les normatives internacionals.

CABLE-FLEXIBLE-DE-GOMA-6

La temperatura mínima de servei mòbil del cable Xtrem H07RN-F de Top Cable és de -25ºC. La temperatura màxima del conductor és de 90ºC, i la temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC per a un màxim de 5 segons. El radi de curvatura és de 4 vegades el diàmetre exterior.

Es tracta d’un cable no propagador de la flama, amb una resistència als impactes mitjana (AG2), una resistència a l’aigua AD8 (submergit), una excel·lent resistència als atacs químics, i una excel·lent resistència a les baixes temperatures.

Per a un major control, aquest cable ve marcat metre a metre.
  CABLE-FLEXIBLE-DE-GOMA-5

ESTOC I CERTIFICACIONS.

Per facilitar una millor disponibilitat del producte, Top Cable disposa d’aquest cable en estoc en bobines de dues grandàries (630 mm i 800 mm de diàmetre) com en rotllos de 100 metres. En tots els casos l’estoc és immediat.

Finalment, cal destacar que el cable Xtrem H07RN-F compleix amb les certificacions , AENOR, Reach i RoHS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *