Cable de Mitja Tensió X-VOLT RHZ1 (AS) Al/OL/2OL


   És un cable d’alta seguretat, lliure d’halògens, no propagador de la flama i de l’incendi. Cable per a instal·lacions fixes, adequat per al transport i distribució d’energia en xarxes de Mitja Tensió. 

CABLE-MEDIA-TENSION-ALUMINIO

El cable de Mitja Tensió X-VOLT RHZ1 (AS) Al/OL /2OL s’ha dissenyat seguint les normes constructives UNEIX-HD 620-5-I (tipus 5I-5) i IEC 60502-2. El seu certificat AENOR certifica el complint exhaustiu de tots els requisits que exigeix la norma UNEIX- HD 620.

src=”https://www.topcable.com/blog-electric-cable/wp-content/uploads/2016/01/CABLE-MEDIA-TENSION-ALUMINIO-31.jpg” alt=”CABLE-MEDIA-TENSION-ALUMINIO-3″ width=”800″ height=”503″ />

Disseny del cable

El conductor és d’alumini electrolític, classe 2, amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE), reticulat en atmosfera de nitrogen sec, amb pantalla de filferros de coure, en les versions dels cables tipus OL i -2OL, una cinta higroscòpica que recobreix totalment la pantalla.


Característiques tècniques

Per a les tensions nominals 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV la temperatura màxima del conductor és de 90ºC, i la temperatura màxima en curtcircuit és de 250 ºC (per a màxim de cinc segons). Aquest cable permet un radi de curvatura de quinze vegades el diàmetre exterior. Gràcies a les seves excel·lents propietats mecàniques, el cable RHZ1 d’Alumini, fabricat per Top Cable, és apte per a instal·lacions interiors, exteriors o enterrades.

CABLE-MEDIA-TENSION-ALUMINIO-4


Coberta de poliolefina ignifugada

La coberta exterior del cable X-VOLT RHZ1 (AS) A l’és de poliolefina ignifugada i lliure d’halògens, de color vermell amb dues franges verdes.

Certificacions i homologacions

El cable X-VOLT RHZ1 (AS) A l’està homologat per AENOR i està certificat per les companyies elèctriques Endesa i Unión Fenosa.

Altres versions disponibles

Existeixen altres versions disponibles de la família X-VOLT: aquest cable es fabrica així mateix per a aplicacions que requereixen un cable resistent a la flama (X-VOLT RHZ1 Al/OL /2OL (S) ) per a les tensions 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV i 18/30 kV. Igualment, el cable X-VOLT pot dissenyar-se a partir d’un conductor de coure.

CABLE-MEDIA-TENSION-ALUMINIO-2

Si desitges obtenir la fitxa tècnica completa d’aquest cable, visita l’apartat de Mitja Tensió de la web www.topcable.com, o consulta al seu comercial *Top Cable habitual.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *