Cable d’instrumentació Topdata VHOV-K & VOV-K


Cada vegada més les plantes industrials requereixen de la transmissió constant de dades. El flux d’informació entre els equips o entre els operadors i equips es converteix en essencial per el funcionament correcte, el control i la sincronització de les diferents màquines i processos. El cable d’instrumentació topdata VHOV-K & VOV-K proporciona la forma idònia per transmetre dades en aquest tipus d’entorns.

emc3

COBERTURA DE LA PANTALLA DEL 100%

El cable topdata ofereix alta resistència mecànica i compatibilitat electromagnètica (EMC) a causa de una cobertura de la pantalla del 100%.

El seu disseny facilita la instal·lació, especialment en entorns d’espai reduïts i radi de curvatura limitat, tan usuals en les plantes industrials.

DISSENY DEL CABLE

Aquest cable s’ha dissenyat a partir d’un conductor de coure flexible, de classe 5, segons UNE 60228 / IEC 60228.

El seu aïllament és de PVC flexible, i la identificació dels conductors és la següent: 2 conductors cada unitat numerada (blau + negre).

Pel que fa al cablejat, es tracta de conductors cablejats per parells.

Es tracta d’un cable apantallat, amb pantalla individual (per parell) formada per una cinta d’alumini / polièster amb cobertura del 100%, més un fil de drenatge de coure estanyat.

Els parells estan cablejats en capes concèntriques. Una pantalla global de cinta d’alumini / polièster amb cobertura del 100%, amb el seu fil de drenatge de coure estanyat, recobreix tots els parells.

La coberta d’aquest cable és de PVC flexible, de color negre.

topdata cable instrumentacion

APLICACIONS PRINCIPALS

El topdata és un cable flexible apantallat per a la transmissió de senyals entre equips en instal · lacions industrials.

El seu apantallament al conjunt (VOV-K) i al parell i conjunt (VHOV-K) el fan especialment indicat per al seu ús en entorns amb un elevat nivell de soroll / interferència electromagnètics.

Es tracta d’un cable amb bona resistència als impactes i als atacs químics.

Quant a les seves condicions d’instal lació, és adequat per a instal · lacions industrials i també per a la seva instal · lació sota tub.

NORMA DE REFERÈNCIA

Aquest cable ha estat dissenyat a partir de la norma de referència UNE 21.022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.