Cable especial per a soldadura Topweld H01N2-D


L’alt grau de flexibilitat d’aquest cable facilita l’ús de l’eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor.

El cable Topweld H01N2-D ha estat especialment dissenyat per transmetre alts corrents entre el generador de soldadura i l’elèctrode. També pot ser utilitzat en màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d’automòbils.

CABLE-PARA-SOLDADURA-4

Conductor de coure electrolític flexible

Es tracta d’un cable de Baixa Tensió de 100/100V, dissenyat a partir d’un conductor de coure electrolític extra flexible, de classe D segons UNEIX 21027-6. El separador és de cinta de polièster, i la coberta és de goma de color negre (tipus EM5).

Normes de referència

El cable Topweld H01N2-D especial per a soldadura és un producte d’altes prestacions sotmès als controls de qualitat més estrictes durant tota la seva fabricació. El Topweld H01N2-D compleix amb les normes de referència HD 22.6 / UNEIX 21027-6, aplicant-se les normes nacionals / Europees UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

També compta amb les certificacions de qualitat atorgades per AENOR i HAR.

CABLE-PARA-SOLDADURA

Propietats de la coberta

Les propietats de la coberta de goma vulcanitzada permeten el seu ús en l’exterior. Aquesta coberta protegeix a més al cable contra les agressions de productes químics, com a olis minerals o hidrocarburs. La resistència a l’aigua del Topweld H01N2-D és de AD3 (aspersió), i la seva resistència als impactes és mitjana (AG2).

Gràcies a la qualitat dels seus materials i espessors de coberta i la formació flexible dels conductors, aquest cable permet un radi de curvatura de cinc vegades el diàmetre exterior.

Finalment, destacar que el marcatge de la coberta metre a metre facilita al distribuïdor el subministrament, simplificant l’estoc i la reposició.

Temperatures d’ús

Aquest cable pot utilitzar-se a partir d’una temperatura mínima de servei de -20ºC, i una temperatura màxima del conductor de 85ºC. La temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC, per a un màxim de 5 segons.

CABLE-PARA-SOLDADURA-6

No propagació de la flama
La qualitat de no propagació de la flama del cable Topweld H01N2-D contribueix a millorar la seguretat general de la instal·lació.

Amb la garantia Top

Cable El cable Topweld H01N2-D, idoni per a aplicacions d’ús industrial i soldadura, està avalat per la certificació AENOR mitjançant la reconeguda marca AENOR. Així mateix, disposa de la garantia de qualitat Top Cable. A més, Top Cable utilitza en els seus processos de producció materials respectuosos amb el medi ambient.
CABLE-PARA-SOLDADURA-2

Si desitges rebre un catàleg del cable Topweld H01N2-D i les seves certificacions de qualitat corresponents, sol·licita el catàleg de cables de goma al teu comercial Top Cable habitual o envia un correu electrònic a marketing@topcable.com

Posts relacionats


Bobina de cable de media tension

Recobriments d’un cable elèctric

Almacenaje de bobinas de cables electricos

TOP CABLE utilitza bobines amb certificació PEFC

METAL PRICES by Top Cable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *