Cable especial per a soldadura Topweld H01N2-D


L’alt grau de flexibilitat d’aquest cable facilita l’ús de l’eina de soldadura i evita la formació de nusos en el cable que podrien causar el trencament intern del conductor.

El cable Topweld H01N2-D ha estat especialment dissenyat per transmetre alts corrents entre el generador de soldadura i l’elèctrode. També pot ser utilitzat en màquines de soldar automàtiques, cintes transportadores i línies de muntatge o producció, com a línies de muntatge d’automòbils.

CABLE-PARA-SOLDADURA-4

Conductor de coure electrolític flexible

Es tracta d’un cable de Baixa Tensió de 100/100V, dissenyat a partir d’un conductor de coure electrolític extra flexible, de classe D segons UNEIX 21027-6. El separador és de cinta de polièster, i la coberta és de goma de color negre (tipus EM5).

Normes de referència

El cable Topweld H01N2-D especial per a soldadura és un producte d’altes prestacions sotmès als controls de qualitat més estrictes durant tota la seva fabricació. El Topweld H01N2-D compleix amb les normes de referència HD 22.6 / UNEIX 21027-6, aplicant-se les normes nacionals / Europees UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

També compta amb les certificacions de qualitat atorgades per AENOR i HAR.

CABLE-PARA-SOLDADURA

Propietats de la coberta

Les propietats de la coberta de goma vulcanitzada permeten el seu ús en l’exterior. Aquesta coberta protegeix a més al cable contra les agressions de productes químics, com a olis minerals o hidrocarburs. La resistència a l’aigua del Topweld H01N2-D és de AD3 (aspersió), i la seva resistència als impactes és mitjana (AG2).

Gràcies a la qualitat dels seus materials i espessors de coberta i la formació flexible dels conductors, aquest cable permet un radi de curvatura de cinc vegades el diàmetre exterior.

Finalment, destacar que el marcatge de la coberta metre a metre facilita al distribuïdor el subministrament, simplificant l’estoc i la reposició.

Temperatures d’ús

Aquest cable pot utilitzar-se a partir d’una temperatura mínima de servei de -20ºC, i una temperatura màxima del conductor de 85ºC. La temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC, per a un màxim de 5 segons.

CABLE-PARA-SOLDADURA-6

No propagació de la flama
La qualitat de no propagació de la flama del cable Topweld H01N2-D contribueix a millorar la seguretat general de la instal·lació.

Amb la garantia Top

Cable El cable Topweld H01N2-D, idoni per a aplicacions d’ús industrial i soldadura, està avalat per la certificació AENOR mitjançant la reconeguda marca AENOR. Així mateix, disposa de la garantia de qualitat Top Cable. A més, Top Cable utilitza en els seus processos de producció materials respectuosos amb el medi ambient.
CABLE-PARA-SOLDADURA-2

Si desitges rebre un catàleg del cable Topweld H01N2-D i les seves certificacions de qualitat corresponents, sol·licita el catàleg de cables de goma al teu comercial Top Cable habitual o envia un correu electrònic a marketing@topcable.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *