Cables apantallats per transmissió de senyal


Els cables apantallats s’utilitzen en connexions elèctriques on el voltatge induït per un camp electromagnètic exterior pugui afectar a la senyal transmesa. Són cables habituals en aplicacions de control, electrovàlvules, arrancada de màquines i autòmats, telerruptors, regulació de temperatura, d’intensitat o de tensió en vàlvules motoritzades.

cables apantallats per transmissió de senyal_2

La pantalla de trena de fils de coure d’aquests cables els fan adequats per protegir de possibles interferències electromagnètiques en els circuits propers.

SCREENFLEX 200 VC4V-K

El SCREENFLEX 200 VC4V-K és un cable de potència i control apantallat. S’utilitza en les connexions de subministrament de potència per evitar generar camps electromagnètics, amb l’objectiu de protegir equips electrònics o cables de senyal propers. També protegeix d’interferències externes.

La pantalla de trena de fils de coure d’aquests cables els fan adequats per protegir de possibles interferències electromagnètiques en els circuits propers.

Algunes de les característiques més destacades del Screenflex 200 VC4V-K són:

 • Cable de 0,6/1KV.
 • Temperatura màxima del conductor: 70ºC.
 • Temperatura màxima en curtcircuit: 160ºC (màxim 5 s).
 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).
 • Resistència als atacs químics: bona.
 • Presència d’aigua: AD5.
 • Resistència als impactes: AG2.
 • Classificació CPR: Eca en la seva configuració  estàndard. Existeix una versió d’aquest cable amb coberta resistent al foc, que compte amb classificació CPR Cca-s3,d1,a3.

SCREENFLEX 110 LIYCY

El SCREENFLEX 110 LiYCY VC4V-K, per la seva part, és un cable de control apantallat. S’utilitza en connexions de transmissió de senyal on el voltatge induït per un camp electromagnètic exterior pugui afectar a la senyal transmesa. Les aplicacions més comunes són: circuits de control, connexions d’equips electrònics, sistemes d’ordinadors, etc.

Algunes de les característiques més destacades del Screenflex 110 LIYCY són:

 • Cable de 300/500 V.
 • Temperatura màxima del conductor: 70ºC.
 • Temperatura màxima en curtcircuit: 160ºC (màxim 5 s).
 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).
 • Resistència als atacs químics: bona.
 • Presència d’aigua: AD5.
 • Resistència als impactes: AG2.
 • Classificació CPR: Eca en la seva configuració estàndard. Existeix una versió d’aquest cable amb coberta resistent al foc, que compta amb classificació CPR Cca s2,d1,a3.

Més informació sobre aquest tipus de cables, descàrrega de fitxes tècniques i Declaració de Prestacions en la web:

https://www.topcable.com/ca/cables-de-baixa-tensio/cables-de-control/

cables apantallats per transmissió de senyal_1

CABLES AMB CERTIFICACIÓ CPR

 La reacció al foc segons CPR del cable Screenflex 200 VC4V-K i del Screenflex 110 LiYCY els hi atorga la classificació Eca en les seves versions estàndard.

Ambdós cables estan disponibles en versió amb coberta resistent al foc, amb prestacions CPR

Cca-s3,d1,a3 i Cca s2,d1,a3 respectivament.