Cables flexibles industrials


Els cables de Baixa Tensió per a ús industrial de Top Cable proporcionen el màxim rendiment quan la fiabilitat del cable és una preocupació important.


CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-8

De l’àmplia gamma de cables per a ús industrial fabricats per Top Cable, destaquem els més representatius:

Powerflex RV-K

Aquest cable per a distribució d’energia és adequat per a tot tipus de connexions industrials de baixa tensió, en xarxes urbanes, en instal·lacions en edificis, etc. La seva alta flexibilitat facilita substancialment el procés d’instal·lació i, en conseqüència, és particularment adequat en traçats difícils. Pot ser enterrat o instal·lat en un tub, així com a la intempèrie o en total immersió, sense requerir protecció addicional.

CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-7

Toxfree ZH RZ1-K (AS)

Aquest cable lliure d’halògens no emet substàncies tòxiques ni gasos corrosius en cas d’incendi, per la qual cosa protegeix la salut pública i evita possibles danys als equips electrònics. Per aquesta raó el seu ús és obligat en locals de pública concurrència, seguint el REBT.

CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-2

Xtrem H07RN-F

Gràcies a la seva extraordinària flexibilitat i resistència, el cable Xtrem H07RN-F és ideal per a la transmissió de potència tant en instal·lació fixa com en servei mòbil. Es tracta d’un cable altament polivalent, amb una temperatura i tensió de servei superiors als indicats en les normatives internacionals.

CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-3


Toxfree ZH R0Z1-K (AS) VFD EMC 0,6/1 kV

Aquest cable ha estat especialment dissenyat per al seu ús en instal·lacions amb variadors de freqüències en les quals és necessari limitar els efectes d’interferència Electromagnètica (EMI). Es tracta d’un cable flexible per a instal·lacions fixes, per a motors o bombes de velocitat variable.

CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-4

Screenflex 200 VC4V-K

És un cable de potència i control apantallat. S’utilitza en les connexions de subministrament de potència per evitar generar camps electromagnètics, amb l’objectiu de protegir equips electrònics o cables de senyal propers.
També protegeix d’interferències externes.
CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-5


Topflex V-K H05V-K & H07V-K

El cable TopFlex H05V-K I H07V-K ha estat especialment dissenyat per a instal·lacions de traçat complex que requereixen un cable flexible. Aquest cable és especialment adequat per a cablejat domèstic. També pot ser usat per a instal·lació en falsos sostres. Els cables fins a 1mm2 són especialment adequats per a senyalització i control.

CABLES-FLEXIBLES-INDUSTRIALES-6

Leave a Reply

Your email address will not be published.