Cables H07VVH6-F per a ascensors i muntacàrregues


El cable Top Cable Topflat H07VVH6-F és especialment adequat per connectar ponts grua, muntacàrregues, elevadors, ascensors, etc.

TOPFLAT-H05VVH6-F-4

La longitud del cable en suspensió pot ser de fins a 35 m i la seva velocitat de desplaçament fins a 1,6 m/s. No és aconsellable la seva instal·lació en capes superposades.

NORMES I CERTIFICATS DE QUALITAT

El cable Topflat H07VVH6-F ha estat dissenyat a partir de les normes de referència HD 359 i UNE-EN 50214. Aquest cable disposa dels següents certificats de qualitat: CE, RoHS i AENOR.

TOPFLAT-H05VVH6-F-3

Es tracta d’un cable fabricat per Top Cable a partir d’un conductor de coure electrolític de classe 5 flexible, amb aïllament de PVC flexible i coberta de PVC flexible de color negre.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

Entre les característiques principals del cable H07VVH6-F destaca la seva flexibilitat i el fet que es tracti d’un cable no propagador de la flama. La seva temperatura mínima de servei és de 0ºC. La temperatura màxima que permet el conductor és de 70ºC, i la seva temperatura màxima en curtcircuit de 160ºC (per a un màxim de 5 segons).

TOPFLAT-H05VVH6-F-5

Es tracta d’un cable amb bona resistència als impactes i als atacs químics.

MARCAT METRE A METRE

El Cable Topflat H07VVH6-F se subministra en bobines i està marcat metre a metre, per facilitar el control de cable disponible en la bobina.

DESCARREGAR FITXA TÈCNICA

Para més informació, pots descarregar-te la fitxa tècnica del cable a la web de Top Cable.

TOPFLAT-H05VVH6-F

Posts relacionats


Bobina de cable de media tension

Recobriments d’un cable elèctric

Almacenaje de bobinas de cables electricos

TOP CABLE utilitza bobines amb certificació PEFC

METAL PRICES by Top Cable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *