Cables H07VVH6-F per a ascensors i muntacàrregues


El cable Top Cable Topflat H07VVH6-F és especialment adequat per connectar ponts grua, muntacàrregues, elevadors, ascensors, etc.

TOPFLAT-H05VVH6-F-4

La longitud del cable en suspensió pot ser de fins a 35 m i la seva velocitat de desplaçament fins a 1,6 m/s. No és aconsellable la seva instal·lació en capes superposades.

NORMES I CERTIFICATS DE QUALITAT

El cable Topflat H07VVH6-F ha estat dissenyat a partir de les normes de referència HD 359 i UNE-EN 50214. Aquest cable disposa dels següents certificats de qualitat: CE, RoHS i AENOR.

TOPFLAT-H05VVH6-F-3

Es tracta d’un cable fabricat per Top Cable a partir d’un conductor de coure electrolític de classe 5 flexible, amb aïllament de PVC flexible i coberta de PVC flexible de color negre.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

Entre les característiques principals del cable H07VVH6-F destaca la seva flexibilitat i el fet que es tracti d’un cable no propagador de la flama. La seva temperatura mínima de servei és de 0ºC. La temperatura màxima que permet el conductor és de 70ºC, i la seva temperatura màxima en curtcircuit de 160ºC (per a un màxim de 5 segons).

TOPFLAT-H05VVH6-F-5

Es tracta d’un cable amb bona resistència als impactes i als atacs químics.

MARCAT METRE A METRE

El Cable Topflat H07VVH6-F se subministra en bobines i està marcat metre a metre, per facilitar el control de cable disponible en la bobina.

DESCARREGAR FITXA TÈCNICA

Para més informació, pots descarregar-te la fitxa tècnica del cable a la web de Top Cable.

TOPFLAT-H05VVH6-F

Leave a Reply

Your email address will not be published.