Techo fotovoltaico - energía verde

27 October, 2014

Cables lliures d’halògens AS i AS +

Els cables lliures d’halògens són d’instal·lació obligada en el nostre país en tots els locals de pública concurrència, aportant la màxima seguretat per a les persones i els equips electrònics.

libreshalogenos4

ÚS OBLIGATORI EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

Els cables lliures d’halògens són obligatoris en els edificis de nova construcció i locals de pública concurrència com oficines, comerços, aeroports, hospitals, museus, escoles, aparcaments, estadis esportius i similars.

fotolia_539921_S

Entre els avantatges d’aquests cables elèctrics destaquen la seva resistència al foc i una excel·lent capacitat per no propagar l’incendi. Les seves aplicacions estan previstes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT 2002), que els anomena cables AS o d’Alta Seguretat.

Les principals característiques d’aquests cables són:

No propaguen el foc, el que millora notablement la seguretat de les instal·lacions.

En cas d’incendi, emeten una quantitat reduïda de fums. Això permet mantenir la visibilitat per evacuar ràpidament a les persones atrapades pel foc.

En cas de combustió, aquests cables no emeten substàncies tòxiques. Això evita l’efecte nociu, fins i tot mortal, que causen els gasos i àcids que desprenen els cables amb halògens durant la seva combustió.

Tampoc emeten  àcid clorhídric, que corroeix els ordinadors i equips electrònics.

Per totes les característiques de seguretat que acabem d’esmentar, el Reglament Electrònic de Baixa Tensió exigeix ​​la instal·lació de cables lliures d’halògens en els locals públics.

instalacion de publica concurrencia

CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS) NO PROPAGADORS DE L’INCENDI

Els cables d’Alta Seguretat (AS) s’utilitzen en línies generals d’alimentació que enllacen la caixa general de protecció amb la central de comptadors, derivacions individuals que subministren energia elèctrica a una instal·lació, connexions interiors de les centrals de comptadors i instal·lacions en locals de pública concurrència, com a locals d’espectacles, hospitals, edificis d’oficines, escoles, centres comercials, etc

cables libres halógenos

El cable Toxfree RZ1-K (AS) és el més representatiu de l’àmplia gamma Top Cable de cables lliures d’halògens, en totes les seves variants: monoconductor, multiconductor, armat, apantallat, i els seus equivalents en alumini.

CABLES D’ALTA SEGURETAT (AS +) RESISTENTS AL FOC

Durant un incendi perllongat, els cables d’Alta Seguretat (AS +) resistents al foc continuen transmetent energia elèctrica. D’aquesta manera, garanteixen el subministrament elèctric als equips d’emergència, com els llums que indiquen la ubicació d’una sortida d’emergència, els extractors de fum, els circuits de ventilació d’aparcaments i garatges, les bombes d’aigua o les alarmes acústiques.

El cable resistent al foc Toxfree Plus 331 ZH SZ1-K (AS +) / RZ1-K (AS+) està especialment dissenyat per poder transmetre energia elèctrica en les condicions extremes que es presenten en un incendi perllongat, garantint el subministrament als equips d’emergència .

cables resistentes incendio

Com pots veure en aquest vídeo, l’assaig demostra que, tot i produir-se un incendi, el cable continua oferint servei elèctric, en seguir les bombetes en funcionament.