Cables lliures d’halògens que compleixen amb la norma CPR


Top Cable porta més de 20 anys dissenyant i fabricant cables lliures d’halògens d’alta seguretat.  Els cables lliures d’halògens amb baixa emissió de fums (LSZH) de Top Cable compleixen amb els nous requisits de la Normativa Europea CPR, proporcionant la màxima seguretat per a persones i equips elèctrics.

Cables lliures d’halògens que compleixen amb la norma CPR_1

La nova classificació CPR estableix quatre classes que apliquen directament als cables elèctrics: B2, C, D i E. Aquestes classes fan referència a cables combustibles en ordre ascendent de la taxa de creixement del foc (FIGRA, fire growth rate) i alliberació de calor. Tots aquests cables compleixen també amb l’assaig de no propagació de flama segons la norma UNE-EN 60332-1-2.

MÀXIMA SEGURETAT PER A PERSONES I EQUIPS

Els cables lliures d’halògens i amb baixa emissió de fums estan dissenyats per a garantir la màxima protecció de les persones i equips en cas d’incendi. Es poden denominar de diverses maneres: AS (Alta Seguretat), ZH (Zero Halogen), o LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

ÚS OBLIGATORI EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

Aquests cables estan revestits amb compostos resistents al foc i no emeten gasos o vapors tòxics si el cable s’incendia, millorant així la seguretat general de la instal·lació. L’absència d’halògens també és un aspecte a valorar en un eventual incendi. Aquestes propietats han portat al seu ús obligatori en llocs de pública concurrència com: hospitals, aeroports, escoles, museus, centres comercials, oficines, espais esportius i d’espectacles, etc.

Els cables lliures d’halògens són d’obligada instal·lació en línies generals d’alimentació que enllacen la caixa general de protecció amb la central de comptadors, derivacions individuals que subministren energia elèctrica a una instal·lació, connexions interiors de les centrals de comptadors i instal·lacions en locals de pública concurrència.

Cables lliures d’halògens que compleixen amb la norma CPR_2

El cable Toxfree ZH ES05Z1-K i H07Z1-K (AS) és indicat per cablejat de quadres elèctrics en locals de pública concurrència.

El cable Toxfree ZH RZ1-K (AS) és el més representatiu de l’àmplia gamma Top Cable de cables lliures d’halògens, en totes les seves variants: monoconductor, multiconductor, armat, apantallat, i els seus equivalents en alumini.

La gamma de cables lliures d’halògens Toxfree, fabricada per Top Cable, compte amb la seva corresponent classificació CPR i la seva Declaració de Prestacions (DoP), que pots consultar online en la nostra web:

https://www.topcable.com/ca/cables-de-baixa-tensio/cables-lliures-halogens/