Idiomes

Enrere

Techo fotovoltaico - energía verde

26 January, 2015

Cables monofàsics i trifàsics

La majoria d’instal·lacions domèstiques són monofàsiques. Tenen una única fase amb un únic corrent altern i una potència contractada de fins a 10 kW, les més habituals en domicilis.

mono1

Les instal·lacions monofàsiques tenen una única fase i una potència de fins a 10 kW. Les instal·lacions trifàsiques, d’altra banda, són aquelles formades per tres fases, tres corrents alternes diferents que divideixen la instal·lació en diverses parts a què arriba una potència constant. Les seves potències normalitzades actualment s’adapten a 400 volts.

CABLES PER A UNA INSTAL·LACIÓ MONOFÀSICA

Per alimentar una instal·lació monofàsica podem utilitzar els cables:

mono2

CABLES PER A UNA INSTAL·LACIÓ TRIFÀSICA

No obstant, per alimentar una instal·lació trifàsica usaríem els cables que detallem a continuació:

La mateixa instal·lació es pot fer partint de cables unipolars (usant dos, tres, quatre o cinc) o bé partint de cables multipolars amb coberta (2x, 3x, 4x o 5x).

Per indicar, per exemple, que volem un cable tripolar amb coberta de secció 1,5 mm2 amb terra, assenyalaríem 3 G 1,5 en lloc de 3 X 1,5. Així doncs, la G indica que un dels conductors és groc-verd.