Cables per a instal·lacions fotovoltaiques


  Les granges solars requereixen un cable d’alt rendiment dissenyat específicament per a aquestes instal·lacions.

CABLE-FOTOVOLTAICO-4

Cables per la connexió de panells a la xarxa de Baixa Tensió en corrent contínua: 

El cable TOPSOLAR (PV) ZZ-F/H1Z2Z2-K

ha estat específicament dissenyat per suportar les condicions més exigents entre els panells i la xarxa de BT en corrent contínua d’una instal·lació solar.

Aquestes són les seves prestacions:

  1. Vida útil de 30 anys a 90ºC.

     Els cables normals amb aïllament de polietilè reticulat o goma EPR són dissenyats per temperatures màximes de 90ºC en el conductor i ambients sensiblement inferiors.

  1. La seva

    intensitat admissible és superior, a igualtat de secció, als cables convencionals. El aïllament d’etilè propilè d’alta qualitat dels cables TOPSOLAR (PV) permet arribar a temperatures fins a 120ºC en el conductor, el qual suposa importants increments de intensitats admissibles respecte a seccions similars dels cables convencionals.

  1. Aptes per al servei mòbil. És freqüent la utilització de seguidors per aprofitar al màxim la radiació solar. En aquets casos els cables de connexió entre les estructures mòbils i les parts fixes són sotmeses a moviment, per tant els cables convencionals no són aptes.

  1. Més còmode d’instal·lar per la seva extraordinària flexibilitat i reduït diàmetre. El cable està format per un conductor de cable estanyat flexible de classe 5, aïllament d’etilè propilè d’alta qualitat i coberta d’etil vinil acetat (EVA). El seu reduït diàmetre exterior fa que el cable sigui més manejable i ocupi menys espai en les canalitzacions.

CABLE-FOTOVOLTAICO-2

Amés Top Cable ofereix dos famílies de cables de Mitja Tensió aptes per a granges solars:

  1. Els aïllats en polietilè reticulat (XLPE), són els cables X-VOLT RHZ1,  es caracteritza per una bona rigidesa dielèctrica, sota factor de pèrdua i altes resistències al aïllament.

  2. Els aïllats amb etilè propilè (HEPR), són cables X-VOLT HEPRZ1, poden suportar temperatures de funcionament continu de 105ºC, presentant molt bona resistència al envelliment tèrmic i a les descarregues parcials.

CABLE-FOTOVOLTAICO-6

Ambdós casos, els cables de MT poden incloure elements obturadors en la pantalla que impedeixen la propagació longitudinal de d’humitat en casos de perforació de la coberta i/o els elements per la obturació longitudinal del conductor.

La gamma X-VOLT té una capa semi conductora externa separable en fred,  qualitat molt apreciada per als instal·ladors, donat que la seva fàcil extracció es un factor crític a l’hora de preparar correctament les puntes del cable per la confecció de  connexions o terminals, constituint amés un notable estalvi de temps.

CABLE-FOTOVOLTAICO-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *