Techo fotovoltaico - energía verde

11 October, 2020

Cables per a instal · lacions elèctriques domèstiques

A través dels cables elèctrics es transporta el corrent elèctric des de la caixa de servei als circuits de l’habitatge.instdomesticas

En una instal·lació domèstica hi ha diversos calibres de cable necessaris per a transportar el corrent elèctric. Per exemple, un equip d’aire condicionat requereix de més corrent per funcionar que un llum. Per tant, la secció del cable que connecti l’aire condicionat serà superior a la que connecti a la llum.

El cable TopFlex H05V-K i H07V-K és especialment adequat per a instal·lacions elèctriques domèstiques. Són cables dissenyats sota les normes internacionals UNE-EN 50525 i IEC 60227. A més, compleixen amb el Reglament Electrotècnic ITC-BT: 9/20/26/27/30/41.

cable instalaciones domésticas

Per facilitar la instal·lació, aquests cables es subministren en caixes de 100 o 200 metres, d’alta resistència i amb colors clarament diferenciats segons la secció necessària:

La secció mínima de conductors aconsellada per cablejat domèstic, per a una instal · lació de dos conductors i terra amb aïllament de PVC sota tub encastat és:

instalaciones eléctricas domésticas

instalaciones eléctricas domésticas

instalaciones eléctricas domésticas

CONDUCTOR EXTRA-LLISCANT

El cable Topflex H05V-K, també conegut com “cablecillo”, és compost d’un conductor de coure flexible, de classe 5, i un aïllament de PVC extra-lliscant, per afavorir la seva manipulació.