ARXIUS DE LA CATEGORIA: CPR

CPR-1

Resum de la classificació CPR: classes B2, C, D i E

El principal criteri de classificació dels cables elèctrics segons la nova Normativa Europea CPR analitza dos aspectes fonamentalment: per una banda, la reacció al foc d’aquests cables elèctrics, i per altre banda, la seva emissió de substàncies perilloses. La normativa CPR defineix unes classes que indiquen la contribució del desenvolupament del foc dels cables en […]

Continuar llegint

Oblicacions del Distribuidor de Material davant la nova Normativa CPR

La CPR (de l’anglès Construction Product Regulation) és una nova Normativa Europea de compliment obligatori per al sector de la construcció de del passat 1 de Juliol de 2016. OBLIGACIONS DEL DISTRIBUIDOR ELÈCTRICO: Pel que fa els Distribuïdors de Material Elèctric, és responsabilitat d’aquests assegurar-se de que els fabricants que proveeixen material compleixin amb els requisits CPR. […]

Continuar llegint
CPR

CPR, la nova normativa Europea per a materials de la construcció

La CPR (Construction Product Regulation) es un reglament emès per la Unió Europea amb el propòsit de regular els límits de la resistència al foc i substàncies perilloses als materials utilitzats a la construcció.   Aquest reglament s’aplica a tots els productes destinats a ser incorporats, de forma permanent, a la construcció. No només inclou […]

Continuar llegint
CPR_construction_products_regulation_3_CAT