ARXIUS DE LA CATEGORIA: Tècnica

Cables monofàsics i trifàsics

La majoria d’instal · lacions domèstiques són monofàsiques. Tenen una única fase amb un únic corrent altern i una potència contractada de fins a 10 kW, les més habituals en domicilis. D’altra banda, les instal·lacions trifàsiques són aquelles formades per tres fases, tres corrents alternes diferents que divideixen la instal · lació en diverses parts […]

Continuar llegint

Cables per a instal · lacions elèctriques domèstiques

A través dels cables elèctrics es transporta el corrent elèctric des de la caixa de servei als circuits de l’habitatge. En una instal·lació domèstica hi ha diversos calibres de cable necessaris per a transportar el corrent elèctric. Per exemple, un equip d’aire condicionat requereix de més corrent per funcionar que un llum. Per tant, la […]

Continuar llegint
cables para instalaciones eléctricas domésticas

Recobriments d’un cable elèctric

Els recobriments proporcionen a un cable elèctric proteccions elèctriques o mecàniques. Els més importants són: aïllament, semiconductor, pantalla metàl·lica, farcit, seient, armadura i coberta. AÏLLAMENT En l’aïllament, es posa un recobriment aïllant sobre el conductor per evitar fuites de corrent. Les condicions ambientals i climàtiques o els contactes amb agents agressius, així com la manca […]

Continuar llegint
Bobina de cable de media tension

Cables apantallats per transmissió de senyal

Els cables apantallats s’utilitzen en connexions elèctriques on el voltatge induït per un camp electromagnètic exterior pugui afectar a la senyal transmesa. Són cables habituals en aplicacions de control, electrovàlvules, arrancada de màquines i autòmats, telerruptors, regulació de temperatura, d’intensitat o de tensió en vàlvules motoritzades. La pantalla de trena de fils de coure d’aquests […]

Continuar llegint
cables apantallats per transmissió de senyal_2