ARXIUS DE LA CATEGORIA: Tècnica

esquema fabricación cable de media tensión

Esquema de fabricació d’un cable de Mitja Tensió

1. Alimentació d’entrada Les bobines d’entrada de conductor s’alimenten de manera ininterrompuda, mitjançant un acumulador d’entrada, assegurant una operació contínua i lliure d’aturs. 2. Alimentació de polímers L’alimentació dels polímers es realitza totalment a través d’un circuit net i tancat (sala blanca), assegurant la puresa dels materials des de l’embalatge de subministrament fins a la […]

Continuar llegint
Caracteristicas constructivas de un cable de media tensión

Característiques constructives d’un cable de Mitja Tensió

Capes de materials que componen un cable de Mitja Tensió: 1. CONDUCTOR Transporta el corrent elèctric. És l’element central del cable. Els conductors són de secció circular i estan constituïts per filferros cablejats en capes concèntriques (classe 2). Es fabriquen de coure electrolític recuit o alumini electrolític, d’alta puresa. 2. PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA Recobreix totalment […]

Continuar llegint

Cables monofàsics i trifàsics

La majoria d’instal · lacions domèstiques són monofàsiques. Tenen una única fase amb un únic corrent altern i una potència contractada de fins a 10 kW, les més habituals en domicilis. D’altra banda, les instal·lacions trifàsiques són aquelles formades per tres fases, tres corrents alternes diferents que divideixen la instal · lació en diverses parts […]

Continuar llegint
cables para instalaciones eléctricas domésticas

Cables per a instal · lacions elèctriques domèstiques

A través dels cables elèctrics es transporta el corrent elèctric des de la caixa de servei als circuits de l’habitatge. En una instal·lació domèstica hi ha diversos calibres de cable necessaris per a transportar el corrent elèctric. Per exemple, un equip d’aire condicionat requereix de més corrent per funcionar que un llum. Per tant, la […]

Continuar llegint