ARXIUS DE LA CATEGORIA: Tècnica

Cables per a instal · lacions elèctriques domèstiques

A través dels cables elèctrics es transporta el corrent elèctric des de la caixa de servei als circuits de l’habitatge. En una instal·lació domèstica hi ha diversos calibres de cable necessaris per a transportar el corrent elèctric. Per exemple, un equip d’aire condicionat requereix de més corrent per funcionar que un llum. Per tant, la […]

Continuar llegint

Cables apantallats per transmissió de senyal

Els cables apantallats s’utilitzen en connexions elèctriques on el voltatge induït per un camp electromagnètic exterior pugui afectar a la senyal transmesa. Són cables habituals en aplicacions de control, electrovàlvules, arrancada de màquines i autòmats, telerruptors, regulació de temperatura, d’intensitat o de tensió en vàlvules motoritzades. La pantalla de trena de fils de coure d’aquests […]

Continuar llegint
cables apantallats per transmissió de senyal_2

Cables lliures d’halògens que compleixen amb la norma CPR

Top Cable porta més de 20 anys dissenyant i fabricant cables lliures d’halògens d’alta seguretat.  Els cables lliures d’halògens amb baixa emissió de fums (LSZH) de Top Cable compleixen amb els nous requisits de la Normativa Europea CPR, proporcionant la màxima seguretat per a persones i equips elèctrics. La nova classificació CPR estableix quatre classes […]

Continuar llegint
Cables lliures d’halògens que compleixen amb la norma CPR_2

Avantatges dels cables de goma respecte als de PVC

Els cables de goma (tipus H07RN-F) destaquen per la seva  extraordinària flexibilitat i resistència als efectes del clima, amb prestacions superiors als cables de XLPE (Tipus RV-K). Per aquest motiu el REBT prescriu el seu ús en determinades aplicacions.  De forma resumida, els cables de goma tipus Xtrem H07RN-F són cables flexibles per serveis mòbils de […]

Continuar llegint
avantatges dels cables de goma respecte als de PVC-4