ARXIUS DE LA CATEGORIA: Tècnica

esquema fabricación cable de media tensión

Esquema de fabricació d’un cable de Mitja Tensió

12 April, 2022

1. Alimentació d’entrada Les bobines d’entrada de conductor s’alimenten de manera ininterrompuda, mitjançant un acumulador d’entrada, assegurant una operació contínua i lliure d’aturs. 2. Alimentació de polímers L’alimentació dels polímers es realitza totalment a través d’un circuit net i tancat (sala blanca), assegurant la puresa dels materials des de l’embalatge de subministrament fins a la […]

Continuar llegint
Instalacion subterranea de cables de baja tension

Designació dels cables elèctrics de Baixa Tensió (0,6 / 1 KV)

13 October, 2021

Cada cable té una designació segons la norma. Aquesta denominació està composta per un conjunt de lletres i nombres, cadascun amb un significat específic. Aquesta designació fa referència a una sèrie de característiques del producte (materials, tensions nominals, etc) que faciliten la selecció del cable més adequat a les seves necessitats, evitant possibles errors de […]

Continuar llegint
Caracteristicas constructivas de un cable de media tensión

Característiques constructives d’un cable de Mitja Tensió

13 November, 2020

Capes de materials que componen un cable de Mitja Tensió: 1. CONDUCTOR Transporta el corrent elèctric. És l’element central del cable. Els conductors són de secció circular i estan constituïts per filferros cablejats en capes concèntriques (classe 2). Es fabriquen de coure electrolític recuit o alumini electrolític, d’alta puresa. 2. PANTALLA SEMICONDUCTORA INTERNA Recobreix totalment […]

Continuar llegint

Cables monofàsics i trifàsics

15 October, 2020

La majoria d’instal · lacions domèstiques són monofàsiques. Tenen una única fase amb un únic corrent altern i una potència contractada de fins a 10 kW, les més habituals en domicilis. D’altra banda, les instal·lacions trifàsiques són aquelles formades per tres fases, tres corrents alternes diferents que divideixen la instal · lació en diverses parts […]

Continuar llegint