Techo fotovoltaico - energía verde

8 September, 2014

Causes dels accidents elèctrics

accidentes

Els accidents elèctrics són conseqüència directa de la situació de risc en què es troben les instal·lacions elèctriques del parc Espanyol d’habitatges. Fenòmens com l’envelliment i deteriorament de la instal · lació, l’absència de dispositius de seguretat, la manipulació inadequada de les instal · lacions i la sobrecàrrega elèctrica esdevenen l’origen d’incendis i electrocucions que posen en perill a les persones i les llars.

INSTAL.LACIONS QUE SUPEREN 30 ANYS D’ANTIGUITAT

L’envelliment de les instal · lacions elèctriques, és un dels problemes més importants. Qualsevol instal·lació elèctrica que superi els 30 anys d’antiguitat es converteix en perillosa si no ha estat sotmesa a cap tipus de revisió. El pas del temps degrada els materials de la instal · lació elèctrica: la capa aïllant s’endureix i es trenca, les juntes es deterioren i el risc d’incendi i electrocució s’incrementa.

El canvi en l’estil de vida de la llar és una altra de les causes freqüents de sobreescalfaments, descàrregues i incendis elèctrics: en els últims quaranta anys, el consum d’electricitat ha crescut de forma important i sostinguda a causa de la creixent incorporació d’aparells elèctrics connectats a la xarxa domèstica. Com a conseqüència, en l’actualitat existeixen més de 16 milions d’habitatges amb una potència insuficient.

SEGURETAT A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

La seguretat de la instal·lació és un altre dels problemes que pot derivar en accidents molt greus. Un elevat nombre de llars no té les proteccions mínimes de seguretat en la instal·lació elèctrica: no compten, per exemple, amb diferencials obligatoris, xarxa de terres o els anomenats Petits interruptors automàtics (PIA), que protegeixen davant d’eventuals accidents.

MANIPULACIÓ NOMÉS PER UN PROFESSIONAL

La manipulació no professional de la instal·lació és un altre de les causes freqüents d’accidents elèctrics. Els canvis en la xarxa realitzats pels propis consumidors en són una causa freqüent: la instal·lació d’allargadors, seccions i juntes, endolls individuals o endolls múltiples i fins i tot instal · lacions completes són causa freqüent de desequilibris a la xarxa elèctrica de la llar i sobreescalfaments que poden agreujar fins a produir descàrregues elèctriques o curtcircuits.

Què opines? T’has trobat moltes instal.lacions elèctriques defectuoses al llarg de la teva trajectòria professional?