Classificació de les influències externes en un cable


Classificació de les influències externes en un cable segons la norma espanyola UNE 20.463-3 que fa referència a la norma HD 384.3 S2.


AD1: Classificació de les influencies externes

La probabilitat de presència d’aigua és menyspreable.

Localització en la qual les parets generalment no mostren traces d’aigua, pero pot aparèixer en petits períodes, per exemple, en forma de vapor i que s’asseca ràpidament gràcies a una bona ventilació.


AD2:

Classificació de les influencies externes

Possibilitat de caiguda vertical de gotes d’aigua.

Localització en què el vapor d’aigua es condensa ocasionalment en forma de gotes d’aigua o quan el vapor apareix ocasionalment.

Cable Top Cable AD2: TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS)


AD3:

Classificació de les influencies externes

Possibilitat de caiguda d’aigua polvoritzada en un angle superior a 60º amb la vertical.

Localització en què apareix vapor d’aigua en forma de pel·lícula contínua sobre les parets i/o sòls.

Cable Top Cable AD3: TOPFLEX MS TRI-RATED


AD4:Classificació de les influencies externes

Possibilitat de dolls d’aigua en totes les direccions.

Localització on l’equip pot estar subjecte a projeccions d’aigua; s’aplica per exemple, a certes lluminàries o armaris instal·lats a l’exterior.


AD5:Classificació de les influencies externes

Possibilitat de dolls d’aigua en qualsevol direcció.

Localització on les mànegues són usades regularment (patis, rentats de cotxes).

Cable Top Cable AD5: SCREENFLEX 110 LiYCY


AD6: Classificació de les influencies externes

Possibilitat d’onades d’aigua.

Localitzacions situades vora el mar, com ara molls, platges, etc.

Cable Top Cable AD6: TOPFLAT H07VVH6-F.


AD7:

Classificació de les influencies externes

Possibilitat d’inundació intermitent, parcial o total per aigua.

Localitzacions susceptibles de ser inundades i/o on l’aigua pot arribar a un màxim de 150 mm sobre el punt més elevat de l’equip, la part més baixa de l’equip pot estar a més d’un metre per sota de la superfície de l’aigua.

Cable Top Cable AD7: POWERHARD F RVFV-K & VVFV-K.


AD8:

Classificació de les influencies externes

Possibilitat d’inundació d’aigua de forma permanent i total.

Localitzacions com ara piscines, on l’equip elèctric està totalment recobert d’aigua i permanentment sotmès a una pressió superior a 1 bar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *