Com aplicar la metodologia 8D a les organitzacions


La metodologia 8D permet als equips treballar junts en la resolució de problemes, fent servir un procés estructurat en 8 passos que ajuda a focalitzar-se en els fets i no en les opinions. El govern dels Estats Units va ser el primer en estandarditzar el mètode 8D durant la Segona Guerra Mundial. Més tard es va fer popular gràcies a l’empresa d’automòbils Ford.

Com el sistema de millora contínua, el mètode de 8D és un estàndard en els processos de tota naturalesa, per els equips que necessiten un mètode estructurat per la resolució de problemes.

Metodología-8D_3

Les 8 disciplines que els grups han de posar en pràctica si volen resoldre els problemes són:


–       D1: Construir l’equip:

Inicialment, s’ha de reunir un petit grup de persones amb la mescla correcta d’habilitats, experiència i autoritat per resoldre el problema i implementar les solucions. Aquestes persones han de tenir temps i la inclinació per treballar en un objectiu comú.


–       D2: Descriure el problema:

¿Com podem arreglar alguna cosa si no sabem què és el que no funciona? Quant més clara sigui la descripció, més possibilitats de resoldre-ho hi hauran. Aquesta descripció ha de ser específica, descriptiva i objectiva.


–       D3: Solució provisional:

En aquest punt s’ha d’implementar una solució provisional, i a continuació monitoritzar l’impacte per assegurar de que aquesta solució provisional no empitjori la situació.


–       D4: Eliminar la causa d’arrel:

Es important utilitzar les eines estadístiques i indicador per detectar, de manera objectiva, quina és la causa i eliminar-la.


–       D5: Verificar l’acció correctiva:

Ara ha sabem que està causant el problema. Què farem per arreglar-ho? S’ha d’estar segur de que les correccions planificades no tenen efectes no desitjats. Si és així, hi ha correccions complementàries que les eliminen?

La metodologia 8D permet als equips treballar junts en la resolució de problemes, fent servir un procés estructurat en 8 passos que ajuda a focalitzar-se en els fets i no en les opinions. El govern dels Estats Units va ser el primer en estandarditzar el mètode 8D durant la Segona Guerra Mundial. Més tard es va fer popular gràcies a l’empresa d’automòbils Ford.


–       D6: Solució permanent:

Ara si. És el moment d’implementar la solució definitiva i monitoritzar-la per assegurar-nos de que tot funciona. Sinó, s’ha de tornar enrere i provar de nou.


–       D7: Evitar que el problema es repeteixi:

Per evitar que la qüestió no torni a passar, és necessari actualitzar tot el relacionat amb el procés: especificacions, manuals d’entrenament, procediments de control d’errors, comunicació, etc.


–       D8: Celebrar l’èxit:

L’equip es qui aconsegueix el resultat. És l’hora de celebrar-ho: comunicar l’èxit a la resta de l’organització i reconèixer l’esforç. I per suposat, replicar els aprenentatges a les altres àrees de l’organització.

Al final dels anys 90, Ford va crear i aprovar una nova versió del 8D, denominada oficialment Global 8D (G8D) que serveix com estàndard actual a Ford i en moltes altres grans companyies. Les àrees de millora són les següents:


–       Incloure un pas inicial D0 (D-zero).

Al D0, l’equip documentarà els símptomes que van donar pas a les activitats inicials, just amb activitats d’emergència per a la contenció del problema, que són executades abans de començar formalment amb el 8D.


–       Incloure una via de sortida en els punts D4, D5 i D6.

 Metodología-8D_2

La idea és no només considerar la causa d’un problema, sinó també que falli al sistema de control per que passi el problema.


Per últim, val la pena recordar algunes idees.

–       La clau de la metodologia 8D és focalitzar en fets i no en opinions.

–       És imprescindible ser suficientment disciplinats per seguir el procés pas a pas.

–       Els resultats d’un bon equip són sempre majors a les possibilitats individuals.

Avui en dia hi ha moltes aplicacions de software dedicades a les 8D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *