Techo fotovoltaico - energía verde

8 October, 2014

Com manipular bobines de cable elèctric de grans dimensions

Les bobines de cable elèctric de gran format requereixen una manipulació especial per assegurar que el cable no pateixi danys de cap tipus durant el seu transport i manipulació.

Es consideren bobines especials les que tenen un diàmetre igual o superior a 1.600 mm i un pes de més de 3,5 tones.

manipulacion_bobinas5

1. MANIPULACIÓ DE BOBINES AMB CARRETÓ ELEVADOR

Les bobines d’aquestes dimensions mai es podran tombar, sempre es manipularan evitant el contacte de les pales directament amb el cable. Només es podrà atacar per la part del cable si aquest està totalment protegit amb material tipus Propaflex o similar, per evitar el possible contacte amb el cable.

manipulacion_bobinas4

2. MANIPULACIÓ DE BOBINES MITJANÇANT GRUA

Per poder manipular correctament les bobines de gran format amb pont grua hem d’estar proveïts dels elements adequats.

Hem de tenir dues barres de ferro prou resistents per al pes que han de sostenir. En una de les barres es penjaran dues cadenes laterals de cada un dels extrems. En els extrems de les cadenes hi haurà un ganxo per on es subjectarà a l’altra barra de ferro que travessa la bobina pels forats de l’eix.

Amb aquesta operació evitarem que les cadenes o cables pressionin contra les ales de la bobina, evitant el seu trencament. Si es produís aquesta ruptura, es danyaria el cable i es posaria en perill la maniobra de manipulació.

Per la seva complexitat, aquesta operació sempre ha de ser realitzada per personal format en manipulació de grues o ponts grues.

manipulacion_bobinas2

3. PROTECCIÓ DE LES BOBINES DE GRAN FORMAT

Per assegurar que durant el transport i manipulació del material el cable no pateix danys per impactes, se li aplicarà una protecció tipus Propaflex, Nolcofelx o similar, admes i homologat per les empreses elèctriques espanyoles. Aquesta protecció anirà subjectada amb dos fleixos al seu voltant. També es protegiran les puntes dels cables amb caputxons termo-retràctils per a cables de Mitja Tensió o aeri-retràctils per a Baixa Tensió. Aquests caputxons eviten la possible entrada d’humitat en el conductor.

manipulacion_bobinas1

4. CÀRREGA I DESCÀRREGA D’UN CAMIÓ AMB BOBINES DE GRAN FORMAT

A causa de les dimensions i del pes d’aquestes bobines, hem d’assegurar que durant el transport la càrrega no pateix cap moviment inadequat. Per aquest motiu posarem les bobines de fins a un diàmetre de 2.200 mm en palets especialment dissenyats per a bobines i assegurarem el palet a la bobina si es considera necessari per tenir una major subjecció.

Per bobines superiors o iguals a un diàmetre de 2.400 mm, assegurarem la fixació mitjançant falques o realitzant un trincat especial amb cingles o altres elements.

Un cop el material arribi al destí, la descàrrega ha de ser realitzada amb un carretó elevador o grua. Mai deixarem caure la bobina al terra des del camió utilitzant sorra, pneumàtics o qualsevol altre element per absorbir l’impacte, ja que amb tota seguretat el cable i la bobina es danyaran.

manipulacion_bobinas3

5. BOBINES DE GRAN FORMAT

Aquest tipus de bobines han estat dissenyades per suportar la càrrega de manera vertical. Per això, l’estiba ha de ser en aquesta posició. A Top Cable no recomanem mai apilar les bobines, al tractar-se d’elements rodons i inestables.

D’altra banda, si es tombés la bobina, el mateix pes i l’impacte de la mateixa al ser estirada, podria danyar greument el cable. A més, l’ala de la bobina que suportés tot el pes del paquet es trencaria, danyant també al cable.

Has manipulat mai bobines de grans dimensions o pes? Segueixes aquestes recomanacions? Has tingut alguna incidència amb bobines de grans dimensions? Explica’ns la teva experiència!