Conferència sobre Ecomatic al CETIB


Felipe Díaz, del Departament Tècnic de Top Cable, va realitzar la setmana passada una conferència al Col · legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB) sobre el programa Ecomatic.Conferencia Top Cable en el Col.legi d'enginers tècnics industrials de Barcelona

Top Cable ha desenvolupat una eina de mesura anomenada Ecomatic que, calcula l’estalvi energètic en les instal · lacions elèctriques.

La web Ecomatic calcula l’energia que es pot estalviar triant una secció superior a la estrictament necessària per a la seva instal · lació. Una major secció del conductor redueix la resistència del circuit, disminuint les pèrdues per efecte Joule i optimitzant l’ús de l’energia. Amb Ecomatic s’aconsegueix un important estalvi energètic, amb el consegüent descens de la factura elèctrica i una reducció estimable en l’emissió de gasos contaminants CO2 a l’atmosfera.

El programa es pot consultar directament a la web www.topcable.com/ecomatic o descarregar per a telèfons mòbils:

PARA IPAD & IPHONE

PARA BLACKBERRY

A la xerrada del CETIB van assistir al voltant de 30 persones.

Si vols contactar amb Top Cable per a una xerrada tècnica, pots enviar-nos un email aqui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *