Techo fotovoltaico - energía verde

10 December, 2014

Consideracions a l’hora d’escollir un cable fotovoltaic

En una instal·lació fotovoltaica, l’energia del sol es transforma directament en energia elèctrica. El cable pel que circula aquesta energia elèctrica és, per tant, un dels elements més crítics en una instal·lació solar. L’òptima selecció del cable fotovoltaic optimizarà el rendiment de l’hort solar a curt, mig i llarg termini.

EL CABLE FOTOVOLTAIC ÉS UN ELEMENT CRÍTIC EN UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR

En les instal·lacions fotovoltaiques, l’elevat volum de cables fa primordial l’ús de cable fotovoltaic de la màxima qualitat. Hi ha hagut molts casos en els que el cable fotovoltaic estàndard ha patit desperfectes amb el temps, generant costos de substitució i manteniment adicionals, i pèrdues elèctriques en les instal·lavcions fotovoltaiques.

EN 50618, LA NOVA NORMATIVA A 1500V

En els darres anys, els principals fabricatns de panells solars de la indústria fotovoltaica han millorat la seva tecnologia, augmentant la tensió de funcionament fins els 1500V CC. Aquesta noiva tensió de funcionament té un impacte directe en la rentabilitat del porjecte, que es tradueix en una important reducció de costos, enllaços més llargs i menys caixes de connexió i cable.

Per tant, tot els components de CC també van haver d’actualitzar-se per una tensió de funcionament més alta i els organismes reguladors internacionals han publicat noves normatives i certificats per garantir la seva idoneïtat.

Pel que fa a aquest cable fotovoltaic en concret, la nova normativa publicada al 2014, és la EN 50618. Aquest anormativa especifica que els cables en instal·lacions de sistemes fotovoltaics han de tenir una tensió contínua nominal de fins a 1,5kV. La normativa internacional de qualificació de seguretat per a mòduls fotovoltaics -IEC 61730- exigeix que un cable fotovoltaic s’ajusti a la normativa EN 50618.

És important que els epecistes comprovin si el cable fotovoltaic que subministren els seus proveïdors s’ajusta a les normatives vigents, ja que aquestes estableixen requisits més exigents, per exemple els cables de baixa tensió

PLANIFICACIÓ I DISSENY D’UNA PLANTA FOTOVOLTAICA: QUINS CABLES INCLOUEN

String box
String inverter

Una planta fotovoltaica es composa de panells, cables, caixes de connexió, equips elèctrics y electrònics. Per entendre com funciona la instal·lació, la dividirem en parts i tipus de cables.

Cables de string

Són els cables que van des del panell fotovoltaic fins al concentrador o Stringbox.

String box

És una caixa de connexions que inclou dispositius per controlar i connectar los mòdulos fotovoltaics.

És el punt de transició en el que els cables (de 4 i 6 mm2 de secció) connecten amb l’alimentador de CC i canvien a cables d’alumini amb una secció major (de 95 a 300 mm2).

Cables d’alimentació de CC

Són els cables (normalment d’alumini) que connecten els stringboxes amb els inversors.

Inversor

Es un convertidor que transforma l’energia de CC del generador fotovoltaic en corrent alterna (CA).

Cables d’alimentació de CA

Són els cables (normalment d’alumini) que connecten els inversors amb el transformador.

Transformador

És un dispositiu que transforma la corrent de Baixa Tensió (1500V) en Mitja Tensió(12 / 20kV).

Per què són necessaris tots aquests processos? Perquè els panells fotovoltaics produeixen Corrient Contínua (CC). La tensió que tenim a casa nostra i la que viatja per les xarxes elèctriques és Corrent Alterna (CA) pel que s’ha de transformar.

Cables de mitja tensió

Són els cables (normalment d’alumini) que connecten el transformador a la xarxa elèctrica pública. S’ha de diferenciar entre la zona provada, que és la que correspon al perímetre de la instal·lació, i la zona pública, que pertany a la companyia elèctrica.

CABLE FOTOVOLTAIC EN UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR

Quins són els cables fotovoltaics més habituals en una instal·lació solar?

TOPSOLAR® H1Z2Z2-K

PERQUÈ NO PODEM FER SERVIR UN CABLE D’ALIMENTACIÓ ESTÀNDARD EN UNA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA?

Fins el 2014, aquest cable s’ajustava a la normativa TÜV 2PFG1169, però en aquell moment va canviar la normativa EN50618, que estipula que la tensió del cable no ha de superar els 1,5kV.

La diferència escencial entre un cable fotovoltaic H1Z2Z2-K i un cable estàndard és que la tensió entre el conductor i la terra és de 1500V en lloc dels 900V del cable estàndard.

Tensions (kV) en contínuoCable de potència estàndard
tipus RV-K 0,6 / 1kV
Cable solar H1Z2Z2-K 1,5 / 1.5kV
Tensió entre conductor i terra (Uo)0,9 kW1,5 kW
Tensió entre conductors (U)1,5 kV1,5 kV
Tensió màxima (Um)1,8kV1,8 kV
NormativaEN 50618

Una instal·lació fotovoltaica requereix un mínim de 20.000 hores a 120º i 25 anys a 90ºC.

Per garantir aquestes xifres es duu a terme un assaig d’envelliment prematur (conegut com a el test d’Arrenhius) de 6.000 hores a diferents temperatures amb el que es conclou el seu comportament a 120ºC.

TOPSOLAR® PV AL

Disseny del cable TOP CABLE TOPSOLAR® PV AL 1500V:

TOPSOLAR® PV AL 1500 HEAVY DUTY

Disseny del cable TOP CABLE TOPSOLAR® PV AL 1500 HEAVY DUTY:

TOXFREE® ZH OUTDOOR H07Z1-K

CABLES DE MITJA TENSIÓ

Els cables de Mitja Tensió connecten el transformador a la xarxa de distribució elèctrica.

La nostra gamma de cables de Mitja Tensió X-VOLT® pot estar aïllada amb XLPE o amb goma HEPR. Estan certificats per les principals companyies elèctricas.

CABLES PER SERVEIS AUXILIARES

ALTRES CABLES FOTOVOLTAICS APTES PER UNA INSTAL·LACIÓ SOLAR

Més enllà d’aquests models més habituals, a Top Cable comptem amb una gamma més àmplia de cable fotovoltaic, entre els que es poden trobar els següents cables:

TOP CABLE, FABRICANT I PROVEÏDOR DE CABLE FOTOVOLTAIC

Top Cable és un fabricant i proveïdor integral per totes las connexions de cables d’una planta fotovoltaica de qualsevol tamany. Fabriquem cables de màxima qualitat, reconeguts en el sector de les energies renovables pel seu excel·lent resistència i rendiment.

Més de 10 GW de plantes solars en tot el món funcionrn de forma fiable con nuestros cables fotovoltaics.

Si tens algun projecte entre mans o has d’iniciar un nou projecte en breu, no dubtis en contactar amb el nostre equip comercial a través d‘aquest enllaç.