CPR, la nova normativa Europea per a materials de la construcció


La CPR (Construction Product Regulation) es un reglament emès per la Unió Europea amb el propòsit de regular els límits de la resistència al foc i substàncies perilloses als materials utilitzats a la construcció.

 CPR_construction_products_regulation_3_CAT

Aquest reglament s’aplica a tots els productes destinats a ser incorporats, de forma permanent, a la construcció. No només inclou edificis, sinó que també obres d’enginyeria civil. En quant els cables, les disposicions CPR apliquen s’apliquen als cables d’energia, de telecomunicacions, de dades i de control.

CPR_construction_products_regulation_4_CAT

El propòsit de la CPR és assegurar que tots els cables usats en les instal·lacions permanents a tota la Unió Europea siguin avaluats, classificats i aprovats segons un criteri únic.

SIS NOVES CLASSES: A, B, C, D, E, I F.

CPR_construction_products_regulation_5_CAT

La CPR contempla sis noves classes, designades de la A a la F, on la A implica el màxim nivell de reacció, que no supera ni la propagació de la flama. Aquesta nova classificació, B, C, D, E i F, serà usades principalment per a cables.

 CPR_construction_products_regulation_7_CAT

Tanmateix, hi ha criteris suplementaris que estableixen requeriments sobre la quantitat de fums emesos, el despreniment de gotes i partícules inflamades durant la combustió, i el contingut d’àcid o de toxicitat dels fums emesos.

CPR_construction_products_regulation_6_CAT

APLICACIÓ DE LA CPR

La aplicació oficial de la CPR entra en vigor l’1 de juliol del 2016. Hi ha un període de transició de un any, durant el qual tota la cadena de subministrament ha d’adequar el seu estoc a la nova normativa. A partir de l’1 de juliol del 2017, tots els cables de nova instal·lació hauran de complir amb la regulació CPR.

CPR_construction_products_regulation_8_CAT

Per aquesta raó es important que vagis adaptant, el més abans possible, el subministrament a cables ja dissenyats i comprovats sota el criteri CPR. És per això, que has de comprovar que els cables estan correctament identificats, tant en la coberta com en l’etiqueta identificaria, i de que el proveïdor disposi de la corresponent DoP (Declaración de Prestaciones) del cable. EL marcatge CE sobre el producte declara que es compleixen totes les directrius aplicades.

La DoP (Declaration of Performance) es un document emès per el propi fabricant en el que hi ha tota la informació rellevant: fabricant, identificació del cable, sistema d’avaluació utilitzat, norma aplicable, organisme certificador i prestacions CPR del producte. Aquesta DoP estandarditzada permet comparar fàcilment productes entre si, escollint el cable adequat per a cada tipus d’instal·lació.

 CPR_construction_products_regulation_10_CAT

Quan esculls productes Top Cable, tens la garantia de que adquireixes cables que compleixen íntegrament amb els requeriments establerts a la nova normativa CPR.

CPR_construction_products_regulation_13_CAT

Cada país pot legislar sobre els requisits bàsics de les obres i la classificació aplicable, de forma i nivell diferent. Per a més informació sobre els criteris d’aplicació de la CPR a cada país, consulti al nostre equip comercial de Top Cable.

Posts relacionats


CPR compliant | Top Cable

COMPTE ENRERE PER A LA OBLIGATORIETAT DE LA CPR

aplicación de la cpr a los cables eléctricos

ABRIL 2017 – APLICACIÓ DE LA CPR ALS CABLES ELÈCTRICS

Com identificar si els cables compleixen (o no) amb la Nova Normativa CPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *