Techo fotovoltaico - energía verde

16 June, 2023

Denominació dels cables fotovoltaics

Els cables fotovoltaics tenen una designació que ve marcada per la norma establerta. Aquesta denominació està composada per un conjunt de lletres i números, cadascú amb un significat. En aquest article detallarem el significat del codi de designació que es fa servir pels cables fotovoltaics.

Cablejat dels panells fotovoltaics fins a la caixa de connexió

Estem parlant d’un cable de Baixa Tensió en corrent contínua, d’acord amb l’estàndard EN 50618.

En aquest cas analitzarem el significat de les lletres que donen nom al cable TOPSOLAR H1Z2Z2-K 1,5kV:

TOPSOLAR H1Z2Z2-K 1,5kV

H1

Tensió Nominal: Cable Armonitzat 1,5/1,5 kV DC

Z2

Aïllament: compost reticulat lliure d'Halògens

Z2

Coberta: compost reticulat lliure d'halògens

-K

Conductor de coure electrolític, estanyat, Classe 5 según IEC 60228. En el cas dels cables solars, el conductor de coure estanyat és un requisit obligatori per l'estàndart EN 50618

1,5 kV

Tensió assignada en kV

panells solars AKSON

Cablejat entre la caixa de connexió i l’inversor

Són els cables de Baixa Tensió en corrent contínua.

Cablejat entre el transformador i la subestació elèctrica

Són els cables de Mitja Tensió en corrent alterna, com per exemple el X-VOLT, RHZ1-OL o el X-VOLT HEPRZ1 entre 6/10 i 18/30 kV.

En este caso, analitzarem com a exemple el cable X-VOLT RHZ1-OL (S) 12/20kV 1×150 K AL+H16

El primer bloc (RHZ1 en l’exemple) fa referència als recobriments del cable, sempre de dins cap a fora. Les lletres signifiquen:

X-VOLT RHZ1-OL (S) 12/20kV 1x150 K AL+H16

R

Aïllament de XLPE

H

Pantalla semiconductora i pantalla metàl·lica afegides

Z1

Coberta de poliolefina lliure d’halògens

 

El segon bloc (-OL (S) en l’exemple) fa referència a les característiques addicionals:

X-VOLT RHZ1-OL (S) 12/20kV 1x150 K AL+H16

(en blanco)

Cable sense obturació

-OL

Pantalla obturada longitudinalment

(S)

Cable de Seguretat, no propagador de la flama

12/20 kV

Tensió assignada, en kV

1x150

Número i secció dels conductors, en mm2

K AL

Conductor compacte d’alumini

H16

Pantalla de fils de coure de 16 mm2

Cables auxiliars en una instal·lació fotovoltaica

En una instal·lació fotovoltaica també es poden trobar els cables auxiliars, la denominació dels quals analitzem en un altre post. Podem diferenciar dos grups, el significat de les sigles dels cables de 0,6/1kV i el significat de les sigles dels cables de 750 V.

Gama Top Cable de cables fotovoltaics

A Top Cable som un fabricant i proveïdor integral de cables solars per a tot el sistema de connexió d’una planta fotovoltaica de qualsevol mida a qualsevol indret del món.

solar farm installation | cable H1Z2Z2-K

Contacta amb nosaltres per obtenir el catàleg tècnic de Top Cable de Cables solars i confia’ns les teves necessitats de suministre de cable elèctric.