Designació dels cables elèctrics de Baixa Tensió (750 V)


Cada cable té una designació segons norma. Aquesta denominació està composta per un conjunt de lletres i nombres, cadascun amb un significat.

Aquesta designació fa referència a les característiques del producte (materials, tensions nominals, etc) que faciliten al comprador / instal.lador la selecció del cable adequat a les seves necessitats.

cable_EMC

A més, aquest nom unívoc evita possibles errors de subministrament d’un cable per un altre.

Hem dividit l’explicació detallada de la designació dels cables en 3 blocs:

  • Cables de Baixa Tensió……………………..0,6/1kV
  • Cables de Baixa Tensió……………………..Hasta 750 V
  • Cables de Baixa Tensió……………………..(s/VDE 0245)

Pots repassar conceptes a través d’aquest vídeo que hem preparat:

o  descarregar gratuïtament el ebook Designación de los Cables Eléctricos de Baja Tensión.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *