Techo fotovoltaico - energía verde

10 September, 2014

Designació dels cables elèctrics de Baixa Tensió (750 V)

Cada cable té una designació segons norma. Aquesta denominació està composta per un conjunt de lletres i nombres, cadascun amb un significat.

Aquesta designació fa referència a les característiques del producte (materials, tensions nominals, etc) que faciliten al comprador / instal.lador la selecció del cable adequat a les seves necessitats.

cable_EMC

A més, aquest nom unívoc evita possibles errors de subministrament d’un cable per un altre.

Hem dividit l’explicació detallada de la designació dels cables en 3 blocs:

Pots repassar conceptes a través d’aquest vídeo que hem preparat: