Techo fotovoltaico - energía verde

10 November, 2014

Designació dels cables elèctrics de Mitja Tensió

Els cables de Mitja Tensió també mostren una nomenclatura específica. Aquests cables es dissenyen, fabriquen i assagen d’acord amb les normes internacionals HD 620 i IEC 60502-2.

La seva designació està formada per lletres i números, cadascun amb un significat. Aquesta codificació identifica característiques unívoques del cable, com ara el material de què està fabricat o la tensió nominal.

designacionMT3 Alguns exemples del significat de la nomenclatura que apareix a la coberta dels cables de Mitja Tensió:cables media tensión X-VOLT RHZ1-OL (S) 12/20 kV 1×150 K AL+H16 IEC 60502 AENOR 120422 787 cables media tensión X-VOLT ……………………… La designació del cable comença amb el nom comercial. En aquest cas, X-VOLT, que és la gamma de cables de mitja i alta tensió de TOP CABLE.

RH ……………………… Aquestes lletres fan referència als recobriments del cable, sempre des del conductor cap a fora. En aquest cas, aïllament de XLPE de camp radial, aplicat en triple extrusió al costat de les capes semiconductores interna i externa.

Z1 ……………………… Coberta exterior de poliolefina lliure de halògens.

OL ……………………… Obturació longitudinal simple (sota coberta).

(S) ……………………… Cable de seguretat, no propagador de la flama.

12/20 kV ……………………… Tensió nominal, en kV

1×150 ……………………… Secció del conductor, en mm2. En aquest cas veiem que es tracta d’un cable unipolar.

K A ……………………… Conductor compactat d’alumini rígid, classe 2.

+ H16 ……………………… Pantalla concèntrica de fils de coure de 16mm2 de secció

IEC 60502 ……………………… Norma de referència del cable

AENOR ……………………… Marca que indica que el producte està certificat.

140.422 ……………………… Data de fabricació; en aquest cas, el 22 abril 2014.

787 ……………………… Marcat metre a metre. En aquest cas, estem al metro 787 de la bobina. Això és molt important per controlar l’estoc restant de la bobina.

designacionMT2 X-VOLT HEPRZ1 18/30 kV 1×240 Cu +H25 cables media tensión

X-VOLT ……………………… Marca comercial de Cables de Mitja Tensió de Top Cable

HEPR ……………………… Aïllament de HEPR i camp radial

Z1 ……………………… Coberta exterior de poliolefina lliure de halògens. Veiem que aquest cable NO té obturació a l’aigua, en no estar indicat. Tampoc té característiques especials davant del foc (no ve indicat per (S) ni (AS))

18/30 kV ……………………… Tensió nominal, en kV

1×240 ……………………… Secció del conductor, en mm2. En aquest cas veiem que també es tracta d’un cable unipolar.

Cu ……………………… El conductor és de coure

+ H25 ……………………… Pantalla concèntrica de fils de coure de 25mm2 de secció Un marcatge correcte és garantia de qualitat, perquè identifica clarament al fabricant del cable, les característiques tècniques del producte i les certificacions obtingudes.

Un marcatge correcte és garantia de qualitat, perquè identifica clarament al fabricant del cable, les característiques tècniques del producte i les certificacions obtingudes.