Endesa millora 4 torres elèctriques


Endesa ha invertit 5.000 euros en la millora de quatre torres elèctriques del Prat de Llobregat per evitar accidents i electrocucions de les aus que paren a descansar en aquestes torres.

L’operació ha consistit en recobrir amb fundes aïllants elaborades amb un material similar a la silicona els cables per evitar accidents per col · lisió o electrocució.

Les fundes aïllants permeten reduir el risc elèctric en el moment en què l’au que està reposant en una torre aixeca el vol, ja que en estendre les ales podria haver contacte amb un cable, produint un arc elèctric i la conseqüent descàrrega.

La mesura ha significat la millora de les quatre torres elèctriques d’una línia de mitja tensió a 25 kV situada al Delta del Llobregat amb la finalitat de salvaguardar i protegir la biodiversitat ornitològica que habita o transita per aquesta zona protegida.

També suposa una millora de la qualitat del servei dels clients de la ciutat, ja que les col · lisions o contactes d’aus amb les infraestructures elèctriques poden suposar la interrupció del servei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *