Techo fotovoltaico - energía verde

21 June, 2012

Entrevista a Jordi Parera, director general de Top Cable

La revista Elektroprofesional entrevista a Jordi Parera per a un reportatge sobre el mercat de cables a Espanya:

Jordi Parera

ELEKTROPROFESIONAL: Citi les tres claus que, segons vostè, marquen l’evolució del mercat en aquest exercici

JORDI PARERA: 1) Continua la caiguda de mercat 2) El nivell de preus està sota mínims 3) La morositat i el risc de crèdit són molt alts

ELEKTROPROFESIONAL: La situació del sector en aquesta primera part de l’any ha estat restrictiva, amb un context macroeconòmic molt complicat. Amb aquests condicionants, ¿quins àmbits presenten més oportunitats i amb un major potencial de creixement ?, la rehabilitació energètica dels edificis pot constituir una d’aquestes vies?

JORDI PARERA: A nivell nacional no podem parlar d’oportunitats ni de creixements previsibles. La rehabilitació d’edificis, si realment s’articulés, podria suposar algun creixement, però tampoc podem esperar que compensés la caiguda generalitzada de mercat

ELEKTROPROFESIONAL: El segment dels cables d’energia ha baixat les seves vendes un -7,2 per cent, segons Facel, mentre que les exportacions han augmentat un 27,2 per cent. ¿La seva companyia està apostant per mercats exteriors en aquesta conjuntura ?, quina és la seva proposta?

JORDI PARERA: L’exportació es comporta, en general, millor que el mercat nacional. Però també hem de tenir en compte que els mercats europeus comencen a entrar en xifres de decreixement, mentre que hi ha un risc de ‘contaminació’ dels mercats emergents. D’altra banda, l’exportació vista com a vàlvula d’escapament no comporta beneficis, mentre que sí que suposa un esforç en capital de treball important

ELEKTROPROFESIONAL: El canal de la distribució està redefinint el seu paper en aquest entorn, quins criteris segueixen sent vàlids en aquesta relació amb els distribuïdors per a generar negoci ?, quines demandes estan percebent per part de l’instal · lador?

JORDI PARERA: En aquests moments tan complicats, els distribuïdors busquen, més que mai, el suport a fabricants forts i conseqüents. Els instal · ladors compren cada vegada més ‘al dia’, i requereixen un servei excel · lent per part dels seus distribuïdors

ELEKTROPROFESIONAL: Novetats més importants que presentarà o ha presentat la seva empresa el 2012.

JORDI PARERA: 2012 no serà un any de moltes novetats pel que fa a la gamma de productes; la nostra gamma ja està molt desenvolupada pel que fa al mercat nacional, i les novetats vindran més de la mà del servei (nous formats més en línia amb les necessitats dels clients) i de les utilitats per millorar l’eficiència energètica de les instal · lacions (com el programa Ecomatic, que hem desenvolupat per a calcular l’estalvi energètic en el cable elèctric. Www.topcable.com/ecomatic)