12 April, 2022

Esquema de fabricació d’un cable de Mitja Tensió


esquema fabricación cable de media tensión

1. Alimentació d’entrada

Les bobines d’entrada de conductor s’alimenten de manera ininterrompuda, mitjançant un acumulador d’entrada, assegurant una operació contínua i lliure d’aturs.

2. Alimentació de polímers

L’alimentació dels polímers es realitza totalment a través d’un circuit net i tancat (sala blanca), assegurant la puresa dels materials des de l’embalatge de subministrament fins a la tremuja de la màquina.

3. Triple extrusió

L’extrusió es realitza a través d’un capçal de triple capa, permetent el perfecte contacte entre les semi conductores, l’aïllament i l’absència total d’elements estranys entre elles.

4. Control d’espessors
Els espessors de cada capa extruïda es monitoritzen contínuament a través d’un capçal de mesura de rajos X, assegurant tant els espessors normalitzats com la perfecta concentricitat de les capes.

 

5. Reticulat
El reticulat de l’aïllament i les semi conductores es realitza en atmosfera de nitrogen, per eliminar el risc d’absorció d’aigua, a través de nou zones independents de temperatura que permeten ajustar perfectament la progressió del reticulat a les característiques de cada material.

6. Refredat
La part final del tub de catenària es dedica a la refrigeració controlada del cable ja reticulat, assegurant una òptima temperatura a la sortida del tub i en el posterior bobinat.

7. Recollida
La recollida del cable aïllat es realitza en bobinadores dobles de repartidor automàtic, a través d’eruga de tir auxiliar, que asseguren un bobinat perfecte, espira a espira i lliure de tensions excessives.

CABLE-MEDIA-TENSION

 

Veure vídeo: https://www.youtube.com/embed/uu02OjsxzeU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *