Techo fotovoltaico - energía verde

14 February, 2024

Cables solars per a contractistes, desenvolupadors i instal·ladors de sostres fotovoltaics

Els sostres fotovoltaics ofereixen una opció neta i cada cop més assequible per tal que els propietaris i ocupanets d’edificis produeixin la seva electricitat. Per aquest motiu, el mercat d’instal·lacions solars en sostres està creixent de manera exponencial a escala global. S’espera que aquesta tendència continui en els propers anys, ja que els dissenyadors d’edificis i enginyers consideren les instal·lacions solars en sostres amb major freqüència en els nous edificis.

Els cables solars són un element indispensable en una instal·lació fotovoltaica, ja sigui en instal·lacions grans en sistemes fotovoltaics industrials o corporatius en sostres, o en instal·lacions fotovoltaiques més petites i domèstiques.

Construir un sistema fotovoltaic de qualitat, segur i rentable en un sostre amb un bon retorn de la inversió (Rol) és l’objectiu més important dels inversionistes, contractistes, desenvolupadors i propietaris de projectes. Els cables representen únicament al voltant del 4-5% del cost d’unp rojecte solar, però poden tenir un impacte significatiu en la producció d’energia. Sovint, no es consider que el cablejat sigui un factor crític; no obstant, un disseny inadecuat i/o una selecció de cables deficient poden generar riscos de seguretat, reduir la producció d’energia i altres problemes de rendiment que poden posar en perill la vida útil total d’un sistema fotovoltaic en un sostre.

En canvi, una selecció i gestió adecuades dels cables són vitals per a la salut del sistema fotovoltaic, ja que contribueixen a minimitzar el manteniment, optimitzar la seguretat i permetre sistemes fotovoltaics que perdurin més.

CABLES SOLARS PER A SOSTRES FOTOVOLTAICS DISSENYATS SEGONS LA NORMATIVA EN 50818

Per tal de garantir la longevitat i confiança en el sistema fotovoltaic, els cables fets servir en la generació solar en sostres han de brindar el màxim rendiment per operar en plena capacitat malgrat les dures condicions ambientals, com l’exposició perllongada al sol i als raigs ultravioletes (UV) directes, fluctuacions extremes de temperatura, pluges, exposició a la humitat i altres condicions climàtiques adverses. Per tant, els cables fets servir en instal·lacions solars en sostres han d’estar dissenyats d’acord amb la normativa EN 50618.

Aquesta normativa europea s’aplica a cables d’alimentació flexibles d’un sol nucli, lliures d’halògens i de baix nivell de fum, amb aïllament i funda reticulats. En particular, pel seu ús al costat de corrent contínua (c.c) de sistemes fotovoltaics, amb un voltatge nominal de c.c. de 1,5kV entre conductors i entre conductor i terra. Els cables estan dissenyats per operar a una temperatura màxima normal del conductor de 90ºC, però es permet un màxim de 20 000hores a una temperatura màxima de conductor de 120ºC i a una temperatura ambient màxima de 90ºC. El període d’us esperat en condicions normals d’ús, segons el que especifica en aquesta noramtiva, és de, com a mínim, 25 anys.

Techos fotovoltaicos

CERTIFICACIÓ EUROPEA Cca CPR PER EVITAR INCIDENTS PER FOC

Un element important del cable en un sistema en sostres fotovoltaics és la seva resistència al foc. Segons el Reglament de Productes de Construcció Europeus (CPR), la classificació Cca és la regulació de seguretat contra incendis més alta per llocs públics. En molts països europeus, ja és obligatori instal·lar cables amb classificació Cca en llocs públics i en sostres falsos o terres elevats, segons l’aplicació de la CPR.

CERTIFICACIÓ TÜV PER TECNOLOGIA SOLAR

La certificació solar de TÜV assegura que els cables fets servir en el seu projecte solar compleixen amb els més alts estàndards de seguretat, reduint el risc d’accidents elèctrics o falles i augmentant la confiança en el seu sistema.

ELS CABLES TOPSOLAR® H1Z2Z2-K ESTAN ESPECIALMENT DISSENYATS PER COMPLIR AMB ELS REQUISITS SOLARS MÉS EXIGENTS

El cable TOPSOLAR® H1Z2Z2-K de Top Cable té el certificat TÜV segons la normativa EN 50618 i per AENOR segons la IEC 62930, superant les proves de resistència als UV més agressius d’ambdues normatives, incloses dues proves d’UV diferents de dos laboratoris acreditats. També té una classificació Cca CPR, complint amb la certificació solar CPR més alta.

Per obtenir el millor rendiment al connectar panells solars, els cables TOPSOLAR® H1Z2Z2-K han estat dissenyats amb un aïllament i funda de goma reticulada que fan que el cable sigui extremadament flexible.

Aquestes són les característiques tècniques més rellevants del cable TOPSOLAR® H1Z2Z2-K fabricat per Top Cable:

A més a més, Top Cable compta amb una amplia gama de cables adecuats per entorns fotovoltaics en sostres, com la ubicació a terra d’estructures (TOXFREE® Outdoor H07Z1-K Cu/Sn) o cables LSZH d’alimentació (TOXFREE® N2XH flex).

El TOXFREE® Outdoor H07Z1-K Cu/Sn està especialment dissenyat per a connexions a terra en instal·lacions a l’aire lliure, com ara sostres fotovoltaics. El seu conductor de coure estanyat i compostos especials de la coberta exterior fan que aquest cable sigui altament resistent a la corrossió i a la degradació ultravioleta (UV), i eviten el parell galvànic.

Sostres fotovoltaics

TOP CABLE, UN FABRICANT I PROVEÏDOR DE CONFIANÇA DE CABLES PER A SOSTRES FOTOVOLTAICS

En resum, a Top Cable trobarà un fabricant i proveïdor de confiança de cables solars per a tot el cablejat d’un sistema fotovoltaic en sostres de qualsevol mida a qualsevol lloc del món.

La nostra àmplia gamma de cables solars abarca des de la selecció o disseny de cables, la gestió de projectes amb la nostra experiència tècnica fins a la logística i el suport de servei postventa.

Soliciti el nostre catàleg de cables per a sostres fotovoltaics o posis en contacte amb el seu representant de vendes local de Top Cable per sol·licitar un pressupost aquí.