La teoria de l’ICEBERG en les organitzacions empresarials


En les nostres empreses, independentment de la mida o estructura que tinguin, només alguns aspectes són visibles en la superfície, com la punta d’un iceberg, mentre que altres estan implícits i submergits dins de la pròpia organització.

Per tal de garantir la flotabilitat de l’empresa (el nostre iceberg particular), són tan importants les parts visibles, les que es veuen per sobre de la superfície, com les que es mantenen per sota de la superfície. Aquestes últimes són les que donen estabilitat, durabilitat i fortalesa a les nostres companyies. Analitzem quins són els 8 aspectes claus que fan flotar l’iceberg de les nostres companyies.

La teoría del iceberg en las organizaciones empresariales_1

  1. L’ÀREA COMERCIAL, LA PUNTA DE L’ICEBERG 

És només l’octava part del nostre iceberg imaginari. És el que aflora a la vista. És habitual que l’àrea comercial de les nostres empreses aparegui com la punta de l’iceberg, en tractar-se de la part més visible de la companyia.

I per sobre de tot això, el preu del producte, aquesta paraula que està tan de moda en els mercats actuals, que tots posem masses vegades per davant, oblidant-nos que per arribar al preu necessari, s’han de complir moltes altres condicions prèvies: disponibilitat del producte, una logística avançada, atenció comercial personalitzada, qualitat certificada, prescripció tècnica, servei post venda, etc. D’aquesta manera aconseguirem vendre els nostres productes “a preu” i no “per preu”. Mai una preposició havia estat tan determinant.

La major part d’un iceberg es troba per sota de la superfície. Aquestes altres 7 parts invisibles són les que atorguen estabilitat i solidesa per tal que pugui flotar a l’oceà global en el qual naveguen les nostres empreses. Els 7 aspectes fonamentals de l’iceberg empresarial són els següents:

 

  1. LA CULTURA D’EMPRESA.

La missió i visió de la companyia sempre han estat claus per determinar l’enfocament de la companyia. Han de ser clares i ben conegudes per tota l’organització.

  1. LES PERSONES COM ARTÍFEX  DE L’ÈXIT EN LES ORGANITZACIONS.

En totes les organitzacions les persones han de ser el punt sobre el qual s’ha de recolzar el seu desenvolupament.

El talent i la motivació de totes les persones que componen la companyia, garanteixen la consecució de la resta d’objectius empresarials.

 

  1. L’EXCEL·LÈNCIA INDUSTRIAL I COMPETITIVITAT .

La competitivitat industrial té a veure amb la qualitat, eficiència i eficàcia. Ha de mantenir-se amb rigor, compliment i disposant dels processos correctes que s’executen de la millor manera, per tal de controlar els costos i extreure sinergies. Proveïdors fiables, sòlids i amb voluntat de partenariat són bàsics per aconseguir aquesta excel·lència.

 

  1. LA INNOVACIÓ I TECNOLOGIA COM A VIA DE PROGRÉS.

La innovació permet a les empreses consolidar el seu lideratge i proporcionar noves alternatives de productes i processos que aporten valor diferencial als seus clients així com eficiència a la gestió empresarial interna. Al mateix temps, un sistema informàtic potent és fonamental per tal que les empreses del segle XX (la majoria de les que estem aquí) puguem seguir sent referents en el segle XXI.

 

  1. UNA LOGÍSTICA EXCEL·LENT.

Una gestió logística excel·lent permet posar qualsevol producte en qualsevol part del món en el temps precís. Avui en dia, la velocitat de transmissió de la informació i la competitivitat dels mercats, ens obliguen a la màxima disponibilitat de producte. Però tenir simplement el producte no és condició suficient. El temps i sobretot, la fiabilitat en l’entrega es tradueixen directament en diners.

 

  1. LA SOLIDESA FINANCERA PER A CONTINUAR CREIXENT.

La liquiditat, solvència, rendibilitat i independència financera garanteixen el creixement i estabilitat d’una companyia. Les empreses familiars són les que millor entenem aquest concepte, buscant contínuament la reinversió dels beneficis, sense les obligacions que exigeixen els accionistes en les companyies de capital en borsa. D’aquesta manera s’obtenen empreses ben capitalitzades i sòlides financerament.

 

  1. LA SOSTENIBILITAT COM A PERMANÈNCIA EN EL TEMPS.

En l’actualitat les empreses han de treballar per aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, aportant responsabilitat social corporativa i sent respectuoses amb el medi ambient. Segons el nostre parer, una empresa d’èxit també ha de dedicar esforços importants en intentar millorar l’entorn en el qual es mou. Com a conclusió, és imprescindible que tots els integrants de les nostres companyies uneixin esforços per tal “d’aixecar” l’iceberg el més alt possible i que tots els aspectes implícits siguin visibles per als nostres clients.

Quantes parts de l’iceberg de la teva empresa veuen els teus clients?

La teoría del iceberg en las organizaciones empresariales-2