L’energia eòlica a Espanya


eolica3

Actualment hi ha quatre comunitats autònomes que poden suportar més del 50% de la seva demanda elèctrica amb l’energia eòlica. Són: Castella i Lleó, Castella-la Manxa, la Rioja, i Navarra, basant-nos en càlculs de l’Associació Empresarial Eòlica (AEE) i en dades difoses per la Xarxa Elèctrica d’Espanya (REE).

Aquest és el repartiment de les energies al nostre país:

eolica

MÉS DE MIL PARCS EÒLICS

Espanya compta amb més de mil parcs eòlics instal·lats en uns 800 municipis que han ajudat al desenvolupament econòmic de les regions, al benestar de zones rurals i, en alguns casos, en la sostenibilitat ecològica del medi ambient.

eolica2

Si entrem en nombres, l’eòlica ha finalitzat el primer semestre com la primera tecnologia del sistema elèctric espanyol, amb una generació de 28.818 GWh i una cobertura de la demanda elèctrica del 23,2%, segons dades provisionals de Red Eléctrica de España (REE ).

eolica1

Creus que tenim prou energia eòlica al nostre país?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *