Oblicacions del Distribuidor de Material davant la nova Normativa CPR


La CPR (de l’anglès Construction Product Regulation) és una nova Normativa Europea de compliment obligatori per al sector de la construcció de del passat 1 de Juliol de 2016.

OBLIGACIONS DEL DISTRIBUIDOR ELÈCTRICO:

Pel que fa els Distribuïdors de Material Elèctric, és responsabilitat d’aquests assegurar-se de que els fabricants que proveeixen material compleixin amb els requisits CPR.

Tanmateix, els Distribuïdors han de facilitar tota la documentació sobre la CPR als seus clients: informació, DoP i marcat CE. En aquest mateix blog podràs trobar informació i documentació actualitzada referent a la CPR.

Una altre de les obligacions dels DistrÏbuidors de material elèctric, segons la nova Normativa CPR, s’assegura de que el producte manté la seva traçabilitat després del seu emmagatzematge i distribució.

CPR

Serà també responsabilitat del Distriuiïdor la decisió de retirar el producte del mercat si creu que aquest producte no està conforme amb la CPR.

Per últim , en cas de que fos necessari, el distribuïdor haurà de proporcionar informació i/o documentació sobre un producte si ho sol·licita una autoritat nacional competent.

Posts relacionats


CPR compliant | Top Cable

COMPTE ENRERE PER A LA OBLIGATORIETAT DE LA CPR

aplicación de la cpr a los cables eléctricos

ABRIL 2017 – APLICACIÓ DE LA CPR ALS CABLES ELÈCTRICS

Com identificar si els cables compleixen (o no) amb la Nova Normativa CPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *