Techo fotovoltaico - energía verde

13 February, 2015

Per què no s’electrocuten els ocells posats en els cables elèctrics?

Qui no ha anat amb cotxe i s’ha preguntat: -Per què no s’electrocuten els ocells quan es posen en els cables elèctrics?

pajaros_cables

Tots hem escoltat tot tipus d’explicacions sobre el perquè no s’electrocuten els ocells, des que les seves potes són aïllants de l’electricitat fins a altres explicacions menys inversemblants com que els cables elèctrics tenen una protecció aïllant i per això no s’electrocuten, la veritat és que aquest tipus de cables no estan coberts de cap material aïllant.

¿Ciència o Evolució?

La veritat sobre aquest fenomen, relacionat amb la llei d’Ohm, el flux de corrent a través d’un circuit és proporcional a la diferència de potencial, també anomenada tensió o voltatge.

 

pajaros2

En el cas que ens ocupa, l’ocell és el circuit. La diferència de potencial entre les seves potes
és molt petita, de manera que només una mínima fracció de corrent passa des del cable al cos
de l’ocell.

 

pajaros_cables2

Si l’animal toqués a més un segon cable es crearia un gran voltatge entre aquest i la terra, i s’ electrocutaría l’instant.

Una mica d’humor no va malament