Powerhard M RVMV-K, el cable per a instal·lacions antideflagrants


El cable ideal per obtenir la més alta protecció transmetent energia en instal·lacions amb el risc d’incendi i explosió.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-4

El cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K, fabricat per Top Cable, ha estat construït segons les normes de referència IEC 60502 i UNEIX 21123-2, amb conductors de coure electrolític classe 5 segons EN60228, aïllament de Polietilè reticulat (XLPE) per a cable RVMV-K o PVC per VVMV-K, seient de PVC, armadura de filferros d’acer galvanitzats, col·locats en hèlix sobre la coberta interna, i coberta de PVC flexible, de color negre.

Aquest tipus de cables es fabrica en versió unipolar i multi conductor. En els cables unipolars (tipus RVMV-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïts en l’armadura.

 

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-6

GASOLINERES I INSTAL·LACIONS AMB POSSIBLES AGRESSIONS MECÀNIQUES

Les principals aplicacions d’aquest cable vénen recollides en les ITC-BT 29 i 30 del REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió): d’una banda, es tracta d’un cable adequat per a instal·lacions fixes en locals amb el risc d’incendi i explosió, sent la seva instal·lació altament recomanada en estacions de servei, plantes petroquímiques, magatzems de productes inflamables, etc.

Per un altre, les característiques tècniques del cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K fan que també s’utilitzi en instal·lacions on el cable estigui subjecte a riscos d’agressió mecànica com a plantes de producció, serveis agrícoles, il·luminació de carrers, etc.

 

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-3

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

El cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K és altament polivalent. La seva temperatura mínima de servei és de -15ºC. La temperatura màxima del conductor és de 90ºC i 70ºC, respectivament. La temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC i 160ºC, respectivament, per a un màxim de 5 segons. El radi de curvatura és de 10 vegades el seu diàmetre exterior.

El disseny del cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K, especialment adequat per a instal·lacions antideflagrants, assegura la no propagació de la flama ni de l’incendi, que la seva resistència als impactes sigui AG4 (molt fort), la seva resistència a l’aigua AD7 (immersió), i una bona resistència als atacs químics, així com la possibilitat de ser instal·lat a l’aire lliure de manera permanent.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-8

ESTOC I CERTIFICACIONS.

Per facilitar una millor disponibilitat del producte, Top Cable disposa d’aquest cable en estoc immediat. Per a un major control, aquest cable ve marcat metre a metre.
Finalment, cal destacar que el cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K compleix amb les normes Nacionals / Europees UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 60332-3, i la Norma Internacional IEC 60332-1 / IEC 60332-3.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *