Powerhard M RVMV-K, el cable per a instal·lacions antideflagrants


El cable ideal per obtenir la més alta protecció transmetent energia en instal·lacions amb el risc d’incendi i explosió.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-4

El cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K, fabricat per Top Cable, ha estat construït segons les normes de referència IEC 60502 i UNEIX 21123-2, amb conductors de coure electrolític classe 5 segons EN60228, aïllament de Polietilè reticulat (XLPE) per a cable RVMV-K o PVC per VVMV-K, seient de PVC, armadura de filferros d’acer galvanitzats, col·locats en hèlix sobre la coberta interna, i coberta de PVC flexible, de color negre.

Aquest tipus de cables es fabrica en versió unipolar i multi conductor. En els cables unipolars (tipus RVMV-K) s’utilitzen filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïts en l’armadura.

 

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-6

GASOLINERES I INSTAL·LACIONS AMB POSSIBLES AGRESSIONS MECÀNIQUES

Les principals aplicacions d’aquest cable vénen recollides en les ITC-BT 29 i 30 del REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió): d’una banda, es tracta d’un cable adequat per a instal·lacions fixes en locals amb el risc d’incendi i explosió, sent la seva instal·lació altament recomanada en estacions de servei, plantes petroquímiques, magatzems de productes inflamables, etc.

Per un altre, les característiques tècniques del cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K fan que també s’utilitzi en instal·lacions on el cable estigui subjecte a riscos d’agressió mecànica com a plantes de producció, serveis agrícoles, il·luminació de carrers, etc.

 

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-3

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES.

El cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K és altament polivalent. La seva temperatura mínima de servei és de -15ºC. La temperatura màxima del conductor és de 90ºC i 70ºC, respectivament. La temperatura màxima en curtcircuit és de 250ºC i 160ºC, respectivament, per a un màxim de 5 segons. El radi de curvatura és de 10 vegades el seu diàmetre exterior.

El disseny del cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K, especialment adequat per a instal·lacions antideflagrants, assegura la no propagació de la flama ni de l’incendi, que la seva resistència als impactes sigui AG4 (molt fort), la seva resistència a l’aigua AD7 (immersió), i una bona resistència als atacs químics, així com la possibilitat de ser instal·lat a l’aire lliure de manera permanent.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-8

ESTOC I CERTIFICACIONS.

Per facilitar una millor disponibilitat del producte, Top Cable disposa d’aquest cable en estoc immediat. Per a un major control, aquest cable ve marcat metre a metre.
Finalment, cal destacar que el cable Powerhard M RVMV-K & VVMV-K compleix amb les normes Nacionals / Europees UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 60332-3, i la Norma Internacional IEC 60332-1 / IEC 60332-3.

CABLE-ARMADO-EN-CORONA-5

Posts relacionats


Bobina de cable de media tension

Recobriments d’un cable elèctric

Almacenaje de bobinas de cables electricos

TOP CABLE utilitza bobines amb certificació PEFC

METAL PRICES by Top Cable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *