Revisar les instal · lacions elèctriques evitaria 7.000 accidents domèstics


Les xifres anuals de víctimes per incendis causats per fallades elèctriques van ascendir el 2007 a una mitjana de 150 morts i 1600 ferits. Segons l’informe DADO (Detecció d’Accidents Domèstics i d’Oci) el nombre d’accidentats per contacte amb el corrent elèctric a Espanya va ascendir a més de 7.000 persones per any.eletricista

150 MORTS I 1.600 FERITS ANUALS A ESPANYA

A Espanya es produeixen 7.300 incendis anuals d’origen elèctric segons L’Associació internacional d’Incendis (CTIF) i la de Seguretat d’Usuaris d’Electricitat (FISUEL), que a més asseguren que són provocats majoritàriament per sobrecàrregues en els cables i degradació de l’aïllament de aquests. Les pèrdues materials, danys i perjudicis es xifren en més de 100 milions d’euros anuals.

El Llibre Blau de l’Electricitat (estudi sobre l’estat actual de les instal · lacions elèctriques en els habitatges d’Espanya) confirma la mala situació de les instal · lacions espanyoles, i estima en 14 milions els habitatges insegurs, 9 milions d’ells construïts abans de 1975.

Entre les deficiències més freqüents, l’informe assenyala: seccions de cable insuficients, manca de circuits, absència d’elements de protecció i inexistència de xarxa de terres.bricolaje domestico

Davant aquestes deficiències, l’Institut Europeu del Coure (ECI) recomana inspeccions periòdiques de la instal · lació elèctrica en els habitatges, i la necessitat que aquestes inspeccions es confirmin davant el canvi de titularitat o inquilí de l’immoble. Exemple d’això és el cas francès, que estableix un sistema de certificats d’inspecció per un període de 10 anys, una pràctica que ha aconseguit resultats positius des de la seva implantació.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *