Techo fotovoltaico - energía verde

5 December, 2014

Sabates penjades, l’art del ‘shoefiti’

“Art o llegenda, cada sabatilla penjada té el seu significat”

8

L’última moda als carrers de les nostres ciutats és el ‘shoefiti “, un joc de paraules en anglès’ shoe ‘i grafit. Una pràctica que consisteix a adornar els carrers amb calçat de tot tipus penjant dels cables telefònics i de la llum. Aquest costum es va iniciar als barris conflictius dels Estats Units.

5

LES INTERPRETACIONS MÉS SINISTRES

Les interpretacions més sinistres indiquen que unes sabatilles penjades d’un cable simbolitzen el ‘trofeu’ per un assassinat de la màfia ocorregut en el lloc. Altres tesis apunten que és un codi secret de les bandes de carrer per marcar el territori o senyalitzar els punts de subministrament de drogues.

4

EL SHOEFITI A ESPANYA

A Espanya, tot això té el seu origen en una tradició que es remunta a l’época en què els joves espanyols tenien l’obligació de fer el Servei Militar Obligatori, la “mili”. En acabar el període de formació i sortir de la caserna, es llançaven les botes perquè quedessin penjades en algun cable proper, donant lloc a l’expressió “penjar les botes”.

2

Art o llegenda, cada sabatilla penjada té el seu significat.

Coneixes més significats?