TOP CABLE utilitza bobines amb certificació PEFC


Bobinas

Des de fa diversos anys Top Cable ha substituït les tradicionals bobines de fusta per les certificades PEFC ™ (Sistema Espanyol de Certificació i de Gestió Forestal Sostenible).

PEFC ™ és el primer programa mundial de reconeixement de certificacions forestals. Promou la gestió sostenible dels boscos, mitjançant la certificació forestal independent.

Bobinas   Les bobines Top Cable, que porten el certificat PEFC ™ de Gestió Forestal Sostenible, ofereixen la garantia que la fusta utilitzada com a matèria primera prové de boscos gestionats de manera respectuosa amb el medi ambient.certificado PEFC

Según eAnuario de Estadística Forestal 2011, se estima que en España existen más de 27,9 millones de Ha de superficie forestal, que suponen aproximadamente el 55,1% del territorio nacional. Se considera que alrededor del 69,6% de la superficie forestal es de carácter privado, mientras que el 30,4% es de propiedad pública.  

Se estima que el 9,8% de la superficie forestal arbolada está certificada con PEFC. Esto implica una superficie potencial para la certificación, del 90,2% de los bosques nacionales, es decir, cerca de 17 millones de Ha forestales.

Segons l’Anuari d’Estadística Forestal 2011, s’estima que a Espanya hi ha més de 27,9 milions d’hectàrees de superfície forestal, que suposen aproximadament el 55,1% del territori nacional. Es considera que al voltant del 69,6% de la superfície forestal és de caràcter privat, mentre que el 30,4% és de propietat pública.

S’estima que el 9,8% de la superfície forestal arbrada està certificada amb PEFC. Això implica una superfície potencial per a la certificació, del 90,2% dels boscos nacionals, és a dir, prop de 17 milions d’hectàrees forestals.

certificado PEFC

DIFERÈNCIES ENTRE PEFC o FSC

El fet que una bobina compti amb el segell PEFC o FSC garanteix al client que la matèria primera amb què està fabricada prové de boscos gestionats de manera sostenible.

Ambdues són eines que persegueixen una mateixa finalitat: PEFC és promogut pel sector privat, mentre que FSC és principalment promogut per Greenpeace i World Wide Fund for Nature (WWF). Les dues entitats són totalment compatibles amb altres normes de sistemes de gestió (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, …) i poden ser implantades de forma integrada amb aquestes.

Creus que hauria de ser obligatori l’ús de bobines certificades PEFC?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *