26 July, 2017

TOPMATIC l’“app” millorada per a calcular la secció de cable elèctric


TopMatic permet seleccionar el cable més adequat i calcular els seus paràmetres principals, aplicant les normes corresponents. Una “app” de gran utilitat per a enginyers, instal·ladors, distribuïdors, professors i estudiants.

TopMatic és una “app” que calcula la secció més adequada del cable elèctric. El programa considera la caiguda màxima de tensió i utilitza la norma UNE 20460-5-523 com a referència per a les intensitats admissibles. Una eina molt útil que et guia pas a pas en el càlcul de la secció de cable que necessites per a la teva instal·lació elèctrica.

TOPMATIC la app mejorada para calcular la sección

MILLORES RESPECTE A LES VERSIONS ANTERIORS 

La interfície del TopMatic ha estat objecte d’un complet redisseny per oferir la millor navegabilitat en qualsevol dispositiu. A més a més, la novetat principal respecte la versió anterior és una millora en la selecció dels paràmetres de recerca.

A través de diverses pantalles, TopMatic va guiant a l’usuari en l’elecció del tipus de cable idoni per a les seves instal·lacions elèctriques, com la caiguda de tensió, la temperatura del conductor, o el mètode d’instal·lació, entre altres, i la introducció de dades numèriques d’aplicació en el càlcul.

En la pantalla final, juntament amb la secció recomanada, es recullen tots els paràmetres de la recerca, a la vegada que s’obté un informe complet personalitzable, imprimible i a punt per reenviar per e-mail.

El programa TopMatic recorda que tots  els cables instal·lats permanentment en la construcció han de complir amb la normativa europea CPR. També s’inclou una guia de la Norma UNE 20460-5-523 en format PDF i l’accés a les fitxes tècniques dels cables de Baixa Tensió per consultar totes les característiques del cable seleccionat.

CÀLCUL PER POTÈNCIA O INTENSITAT 

L’aplicació permet escollir entre el càlcul segons la potència (Kw) o la intensitat (A), per seguir considerant els principals paràmetres d’una instal·lació: tipus de corrent, cosinus de ø, caiguda de tensió, longitud de la línia, nombre de línies en paral·lel, temperatura del conductor i tipus d’instal·lació.

TOPMATIC la app mejorada para calcular la sección_3

DISPONIBLE EN VUIT IDIOMES

TopMatic és de gran utilitat per a enginyers, instal·ladors, distribuïdors, professors i estudiants. Està disponible en espanyol, català, anglès, francès, portuguès, alemany, holandès i danès.

UNA APP DE DESCÀRREGA GRATUÏTA

Pots descarregar gratis el teu TopMatic per a dispositius Apple o Android en les  teves tendes App Store i Google Play, i també fer-la servir des del teu ordinador.

DESCARREGA LA VERSIÓ PER A IOS AQUI!

DESCARREGA LA VERSIÓ PER A ANDROID AQUI!

TOPMATIC l’“app” millorada per a calcular la secció de cable elèctric