Techo fotovoltaico - energía verde

18 September, 2020

Topsolar® H1Z2Z2-K, la màxima certificació CPR solar: Cca-s1b,d2,a1

Les instal·lacions solars d’autoconsum i en locals de pública concurrència requereixen cables d’alta qualitat que proporcionen a més a més excel·lents prestacions en cas d’un eventual incendi, com és el cas del TOPSOLAR® H1Z2Z2-K . Exigeix cables solars amb classe CPR Cca al seu proveïdor de cables habitual.

Cable Topsolar H1Z2Z2-K

ELS INSTAL·LADORS SOLARS REQUEREIXEN CABLES Cca

Cada cop més instal·ladors solars requereixen cables classe Cca per complir amb la normativa Europea. En instal·lacions en sostres de locals de pública concurrència (supermercats, hospitals i similars) el cable solar alimenta els transformadors, etc., que es troben ubicats a l’interior de l’edifici, mai al sostre. Per tant, segons el Reglament de Productes de la Construcció (CPR), la classe mínima de reacció al foc requerida pels cables ha de ser Cca.

En instal·lacions d’auconsum solar a tota Europa s’està extenent també la obligatorietat d’exigir la classe CPR Cca,amb l’objectiu de facilitar la màxima seguretat en cas d’incendi.

PER QUÈ LA CPR ÉS IMPORTANT EN INSTAL·LACIONS “ROOFTOP”?

Segons la normativa Europea Construction Products Regulation (CPR)  la classificació Cca suposa la més alta regulació de seguretat contra incendis per llocs públics. En molts països d’Europa ja és obligatori instal·lar cables amb classificació Cca en llocs de pública concurrència i en falsos tsostres o terres elevats, d’acord amb l’aplicació de la CPR.

A Espanya, segons la Guia per la implementació de la CPR editada per FACEL, (Asociació Espanyola de Fabricants de cables elèctrics, a la que Top Cable pertany): “és obligatori instal·lar cables classificats CPR com a Cca en locals de pública concurrència (pàg. 26) i en falsos sostres o terres elevats (pàg. 27)”.

Y segons la Guia Consideracions bàsiques de l’aplicació del Reglament de Productes de la Construcció (CPR) als cables elèctrics d’energia de Baixa Tensió (pàg 10), editada també per FACEL, trobem anex el decret en el que s’indica que “Els conductors a utilitzar en l’execusió d’instal·lacions elèctriques interiors d’edificis d’habitatges, habitatges, locals de reunió, feina i usos sanitaris, sigui quina sigui la seva capacitat d’ocupació, hauran de ser no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduida. Els cables seran de la classe de reacció al foc mínima Cca-s1b,d1,a1.”

Sol·licita sempre al teu fabricant/proveïdor les Declaracions de Prestacions (DoP) per verificar que la certificació CPR és l’adequada, i que el cable compleix totes les prescripcions europees necessàries.

CABLE TOPSOLAR H1Z2Z2-K Cca DE TOP CABLE

El cable Topsolar® H1Z2Z2-K de Top Cable compleix amb la certificació Cca. Concretament ha obtingut la certificació Cca-s1b,d2,a1 segons EN 50575.

CABLE CERTIFICAT TÜV SEGONS EN 50618

El cable TOPSOLAR H1Z2Z2-K està certificat pel TÜV segons EN 50618. Amb aquest certificat es garanteix que el cable funcioni a ple rendiment en mòduls fotovoltaics de parcs solars i instal·lacions rooftop industrials o residencials.

cable solar rollos 100 metros
cable solar rollos 100 metros

El cable Topsolar® H1Z2Z2-K és resistent als raigs UV, a l’ozó, a l’abrasió de la sorra i a l’absorció d’aigua. A més a més, soporta condicions ambientals severes (corrosió, clima i ambients de fred i calor extrems). És per tot això que pot instal·lar-se en llocs amb presència d’aigua (AD8, immersió), i la seva longevitat estimada és de 30 anys.  

UN ÚNIC STOCK DE CABLE SOLAR PER HORTS SOLARS I SOSTRES (ROOFTOP)

El cable Topsolar® H1Z2Z2-K de Top Cable està disponible en una àmplia gamma de seccions (1x4mm2,1x6mm2, etc) i formats (bobines de 1000m i  500m, i rotllos de 100m), amb la coberta de color vermell o negre.

ColorSeccióStock
Vermell1 x 1,5mm2En stock
Negre1 x 1,5mm2En stock
Vermell1 x 2,5mm2En stock
Negre1 x 2,5mm2En stock
Vermell1 x 4mm2En stock
Negre1 x 4mm2En stock
Vermell1 x 6mm2En stock
Negre1 x 6mm2En stock
Vermell1 x 10mm2En stock
Negre1 x 10mm2En stock

A més a més, degut a la seva versatilitat i certificacions, és adequat per instal·lar-se en sostres (rooftop) també en horts solars, pel que un únic stock és vàlid per totes las instal·lacions de cable solar.

ALTRES CABLES FOTOVOLTAICS FABRICATS PER TOP CABLE

A Top Cable comptem amb una àmplia gamma de cables aptes pera entorns fotovoltaics, des de cables d’alumini de Baixa Tensió i Mitja Tensió. També tenim un ampli stock de cables per serveis auxiliars.

No dubtis en contactar amb els nostre equip comercial per trobar el cable que millor s¡adapta al teu projecte.