TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K per a instal•lacions fotovoltaiques


El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K és l’adequat per instal·lacions fotovoltaiques, especialment per la connexió entre panels fotovoltaics i des dels panels a l’inversor de corrent contínua a alterna. Gràcies al disseny dels seus materials, pot estar instal·lat a la intempèrie amb plenes garanties.

El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K interconnecta els panels i la xarxa de Baixa Tensió en corrent contínua en una instal·lació solar fotovoltaica, suportant condicions molt exigents.

La vida útil d’aquest cable és de més de 30 anys a 90ºC, podent suportar fins a 120ºC en forma permanent. D’aquesta manera, la seva intensitat admissible ha de ser superior, a igualtat de secció, als cables convencionals.

TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K_1

Es tracta d’un cable apte per a servei mòbil. És freqüent la utilització de seguidors per aprofitar al màxim la radiació solar. No s’ha d’oblidar que, en aquests casos, els cables de connexió entre les estructures mòbils i les parts fixes estan sotmeses a moviment, el que significa que els cables convencionals no són aptes.

En instal·lacions solars es recomana la instal·lació de cables formats per un conductor de coure estanyat flexible, de classe 5, aïllament d’etilè propilè d’alta qualitat i coberta d’etil vinil acetat (EVA). Es tracta de cables d’extraordinària flexibilitat i reduït diàmetre, còmodes d’instal·lar. El seu diàmetre reduït exterior fa que aquests cables siguin més manejables i ocupin menys espai en les canalitzacions.

TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K_3

Per últim, la indústria requereix que aquests cables ofereixin la garantia de certificats internacionals com TÜV i EN.

El cable TOPSOLAR PV H1Z2Z2-K és específic per instal·lacions fotovoltaiques, tant en servei mòbil com en instal·lació fixa, certificat per TÜV i segons la norma EN 50618. Està especialment indicat per a la connexió entre panels fotovoltaics, i des dels panels a l’inversor de corrent contínua a alterna. Gràcies al disseny dels seus materials, pot ser instal·lat a la intempèrie en plenes garanties. Més informació en la fitxa tècnica de la web de Top Cable.