Techo fotovoltaico - energía verde

16 January, 2024

Toxfree® RZ1-K, cable de potència LSHF amb la màxima protecció CPR en cas d’incendi

El TOXFREE® RZ1-K 0,6/1kV és un cable flexible de potència, lluire d’halògens, que té una baixa emissió de fums i no propaga l’incendi. Gràcies a la seva flexibilitat, és un cable especialment indicat per a insrtal·lacions industrials complexes. > Espanya és conegut com a “manguera elèctrica sense halògens” o bé “manguera verda”, ja que la seva coberta és d’aquest color, seguint la normativa UNE 21123-4.

DISSENY:

1 – Conductor de coure flexible (classe 5)

2 – Aïllament de polietilè reticulat flexible (XLPE)

3 – Coberta de poliolefina ignifugada lliure d’halògens flexible, amb baixa emissió de fums i gasos corrossius en cas d’incendi.

Cable Toxfree® RZ1-K

UN CABLE DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

El cable TOXFREE® RZ1-K 0,6/1kV presenta unes excel·lents prestacions en cas de produir-se un incendi: no propaga la flama, no propaga l’incendi, és liure d’halògens i té una baixa emissió de fums i gassos corrosois. És el que es coneix com a un cable “Toxfree”, “lliure d’halògens” o LSHF (Low Smoke Halogen Free). A més a més compta amb classificació B2ca i Cca per la Normativa Europea CPR. Es tracta d’un cable d’obligada instal·lació en locals de pública concurrència com ara centres comercials, hospitals, escoles, etc.

CARACTERÍSTICQUES TÈCNIQUES DEL CABLE TOXFREE® ZH RZ1-K

El cable TOXFREE® RZ1-K 0,6/1kV és conegut per les seves altes prestacions: gran flexibilitat, maàxim rendiment elèctric en instal·lacions interiors i exteriors, bona resistència a temperatures màximes i mínimes, als impactes, als atacs químics i als raigs Ultravioleta. Totes aquestes característiques garanteixen una majo vida útil de la instal·lació elèctrica:

Seguretat en cas d'incendi

Màxima seguretat CPR en cas d’incendi (B2ca, Cca)

Cable flexible

Cable flexible

AD8

AD8 (submergible)

Raigs UV

Resistent als raigs UV

 

INSTAL·LACIONS EN LES QUE ES RECOMANA FER SERVIR EL CABLE TOXFREE® RZ1-K

El cable tipus TOXFREE® RZ1-K (AS) 0,6/1kV, fabricat per Top Cable, és molt versàtil i s’utilitza en qualsevol tipus d’instal·lacions:

Poden ser instal·lats a l’aire lliure, entubats i/o enterrats en instal·lacions exteriors i interiors, ja sigui en la seva versió monoconductor o la multiconductor.

A ON ES POT COMPRAR LA MANGUERA ELÈCTRICA VERDA TOXFREE® RZ1-K?

Per a comprar el cable TOXFREE® RZ1-K en bobines o rotllos de 100 metres, consulta aquí les nostres condicions de venta per a distribuidors i majoristes de material elècrtic. També podem posar-te en contacte amb el teu distribuidos Top Cable més proper.  

Algunes de las seccions de cable elèctric TOP CABLE TOXFREE® RZ1-K més habituals i amb un stock immediat són les següents:

FormatCodi Top Cable
Toxfree® RZ1-K (AS)
Secció del conductor
(mm2)
Cable RZ1-K (AS) en bobines3201006.C1×6
Cable RZ1-K (AS) en bobines32010101×10
Cable RZ1-K (AS) en bobines32012401X240
Cable RZ1-K (AS) en bobines3202001MC2×1,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3202002MC2×2,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3203001MC3G1,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3203002MC3G2,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3204001MC4G1,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3204002MC4G2,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3205001MC5G1,5
Cable RZ1-K (AS) en bobines3205002MC5G2,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3202001MCR1002×1,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3202002MCR1002×2,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3203001MCR1003G1,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3203002MCR1003G2,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3204001MCR1004G1,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3204002MCR1004G2,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3205001MCR1005G1,5
Cable RZ1-K (AS) en rotllos de 100 metres3205002MCR1005G2,5
Seccions de cable elèctric TOP CABLE TOXFREE® RZ1-K més habituals i amb stock immediat

Si necessites consultar aspectes tècnics d’aquest cable com ara la seva intensitat màxima admissible, la caiguda de tensió, o altres seccions de cable disponibles, contacta’ns.

PREGUNTES FREQÜENTS DEL CABLE TOXFREE® ZH RZ1-K (AS)

Què signifiquen les sigles RZ1-K?

Cada cable té una designació segons la normativa. Les lletres i números fan referència als recobriments del cable, a altres revestiments, al tipus de conductor, a la tensió nominal i a la composició final del cable. En el cas del RZ1-K, les sigles signifiquen:
Aïllament:

R : Polietilè reticulat (XLPE).

Coberta exterior:
Z1:
 Poliolefina termoplàstica lliure d’halògens.

Conductor:
-K :
 Flexible de coure (classe 5) per a instal·lacions fixes.

Aquí tens més informació sobre la designació dels cables elèctrics.

Quina diferència hi ha entre els cables tipus RV-K i RZ1-K?

Tot i que ambdós cables compten amb el mateix conductor flexible (-K : Flexible de coure classe 5 per a instal·lacions fixes) i aïllament (R : Polietilè reticulat XLPE), la coberta varia: el cable RV-K té una coberta de PVC (Policlorur de vinil) i, per la seva banda, la coberta del cable RZ1-K és de Poliolefina termoplàstica lliure d’halògens.

Quina diferència hi ha entre el cable RZ1-K (AS) i el RZ1-K (AS+)?

El cable TOXFREE® RZ1-K (AS) és un cable d’Alta Seguretat lliure d’halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrossius, no propagador de l’incendi.
Per la seva banda, el TOXFREE® PLUS RZ1-K (AS+) ès un cable d’Alta Seguretat resistent al foc que ha estat especialment dissenyat per a seguir transmetent energia elèctrica durant un incendi.

Quin és el disseny d’un cable TOXFREE® RZ1-K, segons la normativa constructiva IEC 60502-1 / UNE 21123-4?

CONSTRUCCIÓ DEL CABLE  | Normativa constructiva IEC 60502-1 / UNE 21123-4.

Tensió Nominal: 0,6/1kV.
Conductor: coure flexible (classe 5).
Aïllament: polietilè reticulat flexible (XLPE).
Coberta: poliolefina ignifugada lliure d’halògens flexible, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi.

Quines característiques té el cable TOXFREE® RZ1-K en cas d’entrar en contacte amb foc i quina és la normativa de referència?

Baixa emisió de gasos corrosius UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.
Baixa emisió de fums segons UNE-EN 61034 / IEC 61034: Transmitància lluminosa > 80%.
Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754-1 i IEC 60754-1.
No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.
No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 i IEC 60332-3.
No propagació de l’incendi: segons EN 50399.

Per a més informació sobre els tests de foc als que se sotmeten els cables elèctrics, consulta aquest vídeo del canal Top Cable a Youtube.

Quines altres propietats té el cable TOXFREE® RZ1-K?

El cable TOXFREE® RZ1-K, fabricat per Top Cable, té unes excel·lents prestacions:

Màxim rendiment elèctric en temperatures màximes i mínimes, als impactes, als atacs químics.
És un cable flexible especialment idoni per a instal·lacions industrials complexes i de gran dificultat.
Comportament a l’aigua: AD8 (submergible)
La coberta exterior, resistent als raigs UV segons l’assaig climàtic UNE 211605, atorga al cable TOXFREE® RZ1-K una excel·lent resistència a la intempèrie, permetent la seva instal·lació a l’aire lliure.

Aquestes propietats garantitzen una vida útil més llarga de l’instal·lació elèctrica.

A on puc consultar l’especificació tècnica del cable TOXFREE® RZ1-K en PDF?

Aquí tens el PDF de l’especificació tècnica resumida del cable TOXFREE® RZ1-K. Si necessites consultar aspectes tècnics adicionals d’aquest cable, com ara la seva intensitat màxima admissible o la caiguda de tensió, contacta’ns

Quin és el preu del cable lliure d’halògens TOXFREE® ZH RZ1-K(AS)?

A Top Cable obtindràs cables de la màxima qualitat, amb els millors preus i el millor servei per a bobines i rotllos de manguera elèctrica lliure d’halògens TOXFREE® ZH RZ1-K(AS). Contacta’ns.

Quin és el codi de colors del cable TOXFREE® ZH RZ1-K(AS)?

La identificació dels conductors aïllats del cable TOXFREE® ZH RZ1-K, segons la normativa HD 308 és la següent:
1 x Natural
2 x Blau + Marró
3 G Blau+ Marró + Groc/Verd
3 x Marró + Negre + Gris
3x+1x Marró + Negre + Gris + Blau (secció redüida)
4 G Marró + Negre + Gris + Groc/Verd
4 x Marró + Negre + Gris + Blau
5 G Marró + Negre + Gris + Blau + Groc/Verd
6 o més Negres numerats + Groc/Verd

Quines certificacions compleix el cable TOXFREE® ZH RZ1-K(AS)? Quin és el seu DoP?

El cable TOXFREE® ZH RZ1-K s’ha dissenyat seguint la Normativa de referència IEC 60502-1 / UNE 21123-4 i compleix amb la normativa Europea CPR (Reglament de Productes de la Construcció) B2ca -s1a, d1, a1 o Cca -s1a, d1, a1 (segons secció). Pots consultar la Declaració de Prestacions (DoPen aquest enllaç. A més a més, el cable TOXFREE® ZH RZ1-K compta amb la certificació CE, RoHS, AENOR, SEC, RETIE, KEMA KEUR i UKCA.

Què significa CPR Cca s1b d1 a1?  Què és la CPR en un cable?

Aquí tens més informació sobre la Norma Europea Construction Products Regulation (CPR) i el seu sistema de classificació de prestacions de cables elèctrics en cas d’incendi.
La classificació CPR del cable TOP CABLE TOXFREE® RZ1-K és  B2ca-s1a,d1,a1 /  Cca-s1a,d1,a1. A Espanya i la majoria de països d’Europa la instal·lació de cables CPR Cca-s1a,d1,a1 és d’ús obligat en locals de pública concurrència com ara: hospitals, escoles, museus, aeroports, estacions d’autobús, i comerços en general.

Puc comprar cable TOXFREE® RZ1-K amb la coberta de color negre ?

Sí, tot i que a Espanya el color habitual és el verd, en altres països aques cable es pot suministrar amb la coberta de color negre.

TOXFREE® RZ1-K

Cable de potencia LSHF con la máxima protección CPR frente al incendio