TOXFREE® ZH RZ1MZ1 (AS), el cable lliure d’halògens per instal·lacions ATEX


   El cable Toxfree ZH RZ1MZ1-K (AS) es el cable ideal per obtenir la protecció més alta transmetent energia a les instal·lacions amb risc d’incendi i explosió (ATEX).

TOXFREE_ZH_RZ1MZ1-K(AS)_1

El cable Toxfree ZH RZ1MZ1-K (AS) ha estat construït segons les normes de referència IEC 60502-1 i UNE 21123-4, amb els conductors de coure classe 5 (flexible), aïllament de Polietilè reticulat (XLPE), seient de poliolefina ignífuga, i una armadura d’acer galvanitzat, col·locats en hèlix sobre el seient, i una coberta ignífuga, de color verd, lliure d’halògens i amb baixa emissió de fuma i gasos corrosius en cas d’incendi. Es tracta d’un cable no propagador de l’incendi.

Aquest tipus de cables es fabrica en una versió unipolar i multi conductor. En els cables unipolars s’utilitzen filferros d’alumini per reduir  les pèrdues per corrents induïdes en l’armadura.

TOXFREE_ZH_RZ1MZ1-K(AS)_3

GASOLINERES I INSTAL·LACIONS AMB POSSIBLES AGRASSIONS MECÀNIQUES

Les principals aplicacions d’aquest cable venen recollides en les ITC-BT 29 i 30de REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió): per una banda, es tracta d’un cable adequat per instal·lacions fixes en locals amb risc d’incendi i explosió, sent la seva instal·lació altament recomanada en estacions de servei, plantes petroquímiques, magatzems de productes inflamables, etc. Per altra banda, les característiques tècniques d’aquest cable fan que també s’utilitzi en instal·lacions on el cable estigui subjecte a riscos d’agressions mecàniques com plantes de producció, serveis agrícoles, il·luminació de carrers, etc.

TOXFREE_ZH_RZ1MZ1-K(AS)_2

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El cable Toxfree ZH RZ1MZ1 (AS) és altament polivalent. Pot ser instal·lat enterrat o entubat. La seva temperatura mínima de servei és de -40ºC. La temperatura màxima del conductor és de 90ºC. La temperatura màxima de curtcircuit és de 250ºC per un màxim de 5 segons. El radi de curvatura és de 10 vegades el seu diàmetre exterior.

Aquest cable té una molt alta resistència a l’aigua (AD5, dolls d’aigua).

TOXFREE_ZH_RZ1MZ1-K(AS)_4

ESTOC IMMEDIAT DISPONIBLE

Per facilitar una millor disponibilitat del producte, Top Cable disposa d’aquest cable en estoc immediat. Per un major control d’aquest cable ve marcat metre a metre.

Per més informació i descàrrega de fitxes tècniques a la web:

https://www.topcable.com/ca/cables-de-baixa-tensio/cables-armats/toxfree-zh-rz1mz1-k-as/

Leave a Reply

Your email address will not be published.