Techo fotovoltaico - energía verde

26 February, 2022

TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS), el cable per a instal·lacions ATEX lliure d’halògens

El cable TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) és un cable especialment dissenyat per obtenir la màxima protecció sense deixar de transmetre energia en instal·lacions amb un elevat risc d’¡incendi i explosió (ATEX). És un cable no propoagador de l’incendi que compleix amb les normatives de referència IEC 60502-1 i UNE 21123-4.

DISSENY:

1 – Conductor de coure flexible (classe 5).

2 – Aïllament polietilè reticulat (XLPE).

3 – Coberta de poliolefina ignifugada lliure d’halògens flexible, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius en cas d’incendi.

DISSENYAT SEGUINT LES NORMATIVES DE REFERÈNCIA

El cable TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K ha estat dissenyat segons les normatives de referència IEC 60502-1 i UNE 21123-4. Té una armadura de filferro d’acer galvanitzats col·locats en hèlix sobre el seient que, igual que la coberta, és de poliolefina ignifugada, de color verd, lliure d’halògens. Aquest tipus de cables es fabriquen en versió unipolar i multiconductor. En els cables unipolars es fan servir filferros d’alumini per reduir les pèrdues per corrents induïdes en la armadura.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

INSTAL·LACIONS EN LES QUE S’ACONSELLA FER SERVIR EL CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)

Les ITC-BT 29 i 30 del REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió) recullen les principals aplicacions d’aquest cable: d’una banda es tracta d’un cable adequat per instal·lacions fixes en locals amb risc d’incendi i explosió (ATEX). Per aquest motiu la seva instal·lació és altament recomanada en estacions de servei, plantes petroquímiques, magatzmes de productes inflamables, etc.

D’altra banda, les característiques tècniques d’aquest cable permeten que també s’utilitzi en instal·lacions en les que el cable tingui riscos d’agressió mecànica com ara plantes de producció, serveis agrícoles, il·luminació de carrers, etc.

A ON ES POT COMPRAR EL CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)?

Per comprar cable TOXFREE® ZH RZ1MZ1 (AS) en bobines de diferents tamanys, consulta aquí les nostres condiciones de venda per a distribuïdors i majoristes de material elèctric. També et podem posar en contacte amb el teu distribuïdor Top Cable més proper.  

Algunes de les seccions més habituals i amb stock immediat són les sigüents:

CableSecció del conductor
(mm2)
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)1 x 10
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)1 x 35
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)1 x 70
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)2 x 10
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)2 x 16
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)2 x 35
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)3G 10
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)3 x 35
TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)3 x 70
Seccions de cable elèctric més habituals i amb stock immediat

Si precises consultar aspectes tècnics addicionals d’aquest cable, com la seva intensitat màxima admissible o la caiguda de tensió, contacta’ns.

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ) SOBRE EL CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)

Quines característiques en cas de foc té el cable TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)?

No propagació de la flama segonsn UNE-EN 60332-1 / IEC 60332-1.
No propagació de l’incendi segons UNE-EN 60332-3 / IEC 60332-3 i EN 50399.
Reacció al foc CPR: Cca-s1b,d1,a1 segons EN 50575.
Lliure d’halògens segons UNE-EN 60754-1 / IEC 60754.
Baixa emissió de gasos corrosius segons UNE-EN 60754-2 i IEC 60754-2.
Baixa emissió de fums segons UNE-EN 61034 / IEC 61034.
Transmitància lluminosa > 60%.

Per més informació sobre els assajos de foc als que es sotmeten els cables elèctrics, consulta aquest vídeo del canal Top Cable a YouTube.

Què significa CPR Cca s1b,d1 a1?  Com afecta la Construction Products Regulation (CPR) en un cable?

Aquí tens més informació sobre la Normativa Europea Construction Products Regulation (CPR) i el seu sistema de classificació de prestacions dels cables elèctrics en cas d’incendi.
 
La classificació CPR del cable TOP CABLE TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) és  Cca-s1b,d1,a1. A Espanya i a la majoria de països d’Europa la instal·lació de cables classe mínima Cca-s1a,d1,a1 és d’ús obligat en locals de pública concurrència com ara: hospitals, escoles, museus, aeroports, estacions d’autobús, i comerços en general.

A on puc consultar l’especificació tècnica del cable TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS) en format PDF?

Aquí tens el PDF de l’especificació tècnica resumida del cable. Si necessites consultar aspectes tècnics addicionals d’aquest cable, com la seva intensitat máàima admissible o la caiguda de tensió, contacta’ns.

Quin és el preu del cable lliure d’halògens TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)?

A Top Cable obtindràs cables de la màxima qualitat, amb els millors preus i el millor servei per bobines i rotllos de cables elèctrics TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS). Contacta’ns.

TOXFREE® ZH RZ1MZ1-K (AS)

Cable armat en corona lliure d’halògens