CABLES ARMATS

Cables amb armadura d'alumini o acer per instal·lacions amb risc d'agressió mecànica.

Metal prices