POWERHARD RV AL / U-1000 AR2V

Cable d'alumini per a la transmissió de potència.


El cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V és adequat per a tot tipus de xarxes subterrànies de distribució pública d'energia, així com en connexions de baixa tensió en plantes industrials, xarxes urbanes, edificis, etc. Pot ser instal·lat a l'exterior, en conductes i fins i tot immers en aigua temporalment. Es recomana l'ús en instal·lacions de configuració simple on no es requereixi un cable flexible.

Característiques del cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V

Característiques elèctriques

BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Norma de referència

UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

Normes i certificacions

ITC 7/9/11

CE

NF-USE

AENOR

RoHS

Construction Product Regulation

Eca

Característiques tèrmiques

Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

Temperatura màxima en curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Característiques davant del foc

No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

Resistència als atacs químics: bona.

Resistència als raigs ultraviolats: NF-C 32-323.

Presència d’aigua

Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres

Marcatge: metre a metre.

Condicions d’instal·lació

A l’aire.

Enterrat.

Entubat.

Aplicacions

Ús industrial.

Xarxes de distribució.

Disseny del cable POWERHARD RV AL U-1000 AR2V

Conductor

Alumini, classe 2 segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.

Aïllament

Polietilè reticulat (XLPE).

Coberta

PVC de color negre.

APLICACIONS

El cable Powerhard RV AL és adequat per a tot tipus de xarxes subterrànies de distribució pública d’energia, així com en connexions de baixa tensió en plantes industrials, xarxes urbanes, edificis, etc. Pot ser instal·lat a l’exterior, en conductes i fins i tot immers en aigua temporalment. Es recomana l’ús en instal·lacions de configuració simple on no es requereixi un cable flexible.

DOWNLOAD DoP

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

 • Ús industrial / Xarxes de distribució.

 • Eca

Especificacions del cable


Característiques elèctriques

 • BAIXA TENSIÓ 0,6/1kV

Característiques davant del foc

 • No propagació de la flama segons UNE-EN 60332-1 i IEC 60332-1.

 • Reduïda emissió d’halògens. Clor <15%.

Característiques mecàniques

 • Radi de curvatura: 15 x diàmetre exterior.

 • Resistència als impactes: AG2 Mitjà.

Característiques químiques

 • Resistència als atacs químics: bona.

 • Resistència als raigs ultraviolats: NF-C 32-323.

Característiques tèrmiques

 • Temperatura màxima del conductor: 90ºC.

 • Temperatura màxima en
  curtcircuit: 250ºC (màxim 5s).

 • Temperatura mínima de servei: -40ºC (estàtic amb protecció).

Presència d’aigua

 • Presència d’aigua: AD7 immersió.

Altres propietats


Condicions d’instal·lació

 • A l’aire.

 • Enterrat.

 • Entubat.

Certificats

 • AENOR

 • CE

 • NF-USE

 • RoHS

Altres

 • Marcatge: metre a metre.

Aplicacions

 • Ús industrial.

 • Xarxes de distribució.

CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION

 • Eca

Normes i certificacions

 • ITC 7/9/11

Norma de referència

 • UNE-HD 603-5N / NF C 32-321

Tecnologia


 • 1. Conductor
  • Alumini, classe 2 segons UNE-EN 60228 i IEC 60228.
 • 2. Aïllament
  • Polietilè reticulat (XLPE).
 • 3. Coberta
  • PVC de color negre.

Altres cables amb propietats similars


SUPORT TÈCNIC I COMERCIAL

Si té alguna pregunta, posi's en contacte amb nosaltres.


[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.

Per descarregar la fitxa tècnica de cable, completi el següent formulari.

[recaptcha]
Gràcies! El seu missatge ha estat enviat, aviat ens posarem en contacteamb vostè.